חוק חופש המידע

"הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית היא אחת מזכויות היסוד במשטר דמוקרטי, הוא תנאי בסיסי להגשמתו של חופש הביטוי ולמימוש זכויותיו הפוליטיות והאחרות של אדם בכל תחומי החיים...". (מתוך דברי ההסבר להצעת חוק חופש המידע  התשנ"ז -1997).

גב' מירי לחמי מונתה  על ידי ראש הרשות​ כממונה על העמדת מידע לרשות הציבור ע"פ חוק חופש המידע התשנ"ח - 1998 ומפרסמ​ת אחת לשנה דו"ח מפורט בנושא. 

פרטי התק​​​​שרות:

דבר הממונה על חוק חופש המידע בעיריית טבריה

חוק חופש המידע התשנ"ח-1998 מעגן בחקיקה את זכותו של כל אזרח או תושב לקבל מידע מרשויות ציבוריות. החוק והתקנות קובעים הוראות לגבי מידע שרשויות ציבוריות חייבות להעמיד לרשות הציבור מיוזמתן ולגבי מידע שהן חייבות להעמיד לרשותו של היחיד על פי בקשתו . הממונה על ביצוע החוק הוא שר המשפטים.
אני מתכבד לפרסם את דו"ח הממונה על הפעילות ליישום חוק חופש המידע בעיריית טבריה (לשכת המנכ"ל המשמש גם כממונה על חופש המידע בעיריית טבריה).
הדו"ח כולל את ניתוח הנתונים מ 1 בינואר  ועד ליום 31 בדצמבר על פי הוראות חוק חופש המידע.
הדו"ח כולל את הבקשות שטופלו באמצעות לשכת המנכ"ל ובסיוע הלשכה המשפטית בעיריית טבריה.
ניתן לומר שככלל, כל הפניות למידע שמתקבלות נענות במסגרת האפשרויות העומדות לרשות ובמסגרת המגבלות שנכללו במסגרת חוק חופש המידע, מתוך שקיפות ומתן שירות איכותי ונאות לפניות התושבים.
אנו פועלים ככל שניתן על מנת לייעל ולשפר את השירות אותו מבקשת עיריית טבריה להנחיל אל מול תושביה ואורחיה בכלל וכמו-כן, אף במסגרת חוק חופש המידע.
  • דוחות איכות המים ניתנים לצפייה באתר התאגיד - לחץ כאן
קישור לקובץ
כווץ שנה : 2021 ‏(1)
כווץ שנה : 2020 ‏(5)
כווץ שנה : 2019 ‏(4)
כווץ שנה : 2018 ‏(3)
כווץ שנה : 2017 ‏(5)
כווץ שנה : 2016 ‏(2)
כווץ שנה : 2015 ‏(24)
כווץ שנה : 2014 ‏(1)
כווץ שנה : 2013 ‏(1)