פרסומי הקצאות

​​נוהל ותבחינים להקצאת מקרקעין בטבריה​

קובץ הפרסום
  
  
22/01/202123/03/2021
11/12/202008/02/2021

​​