דרושים ומכרזים

  
  
כווץ קטגוריה : דרושים ‏(3)
דרושים ממלאי מקום בחינוך01/09/2021 17:00
מנהל/ת מרכז לגיל הרך לילדים ונוער בסיכון25/04/2021 12:00
מנהל/ת מחלקת פיקוח על הבניה25/04/2021 12:00
כווץ קטגוריה : מכרזים ‏(4)
מכרז פומבי למתן שירותים משפטיים להרחבת בסיס הגביה09/05/2021 12:00
מכרז פומבי לבחירת גורם לניהול והפעלת ביה''ס במעלה טבריה21/04/2021 12:00
מכרז פומבי לבחירת גורם לניהול והפעלת שני ביה"ס על יסודיים: אולפנית וישיבה תיכונית21/04/2021 12:00
מכרז פומבי לבחירת גורם לניהול והפעלת שני ביה"ס על יסודיים: מח"ט וברנקו וייס21/04/2021 12:00