תורנות בתי מרקחת

כוננות ותורנות בתי מרקחת בטבריה לחודש אפריל 2020 

לתשומת לבכם: ​
  • תורנות משמעה נוכחות בבית המרקחת. 
  • כוננות משמעה הזעקת הכונן במקרים דחופים לצורך הנפקת תרופות מרשם בלבד!
  • מרווח זמן להגעת הכונן ופתיחת בית המרקחת כשעה מרגע הפניה 
תאריךשעה
עד יוםתאריךבשעהתורנות / כוננותשם בית המרקחתכתובתטלפון
1.4.202022:30חמישי2.4.202008:00כוננותבית-מרקחת "רסקו"רח' אלחדיף050-7258505
2.4.202022:30שישי3.4.202008:00כוננותרקתי, קופ"ח כלליתרח' החשמונאים050-6264550
3.4.202008:00שישי3.4.202020:00תורנותסופר פארםרח' הירדן 052-2756738
3.4.202021:00שבת4.4.202006:00כוננותסופר פארםרח' הירדן 052-2756738
4.4.202010:00שבת4.4.202023:00תורנותסופר פארםרח' הירדן 052-2756738
4.4.202023:00ראשון5.4.202006:00כוננותסופר פארםרח' הירדן 052-2756738
5.4.202000:00שני6.4.202005:00כוננותרקתי, קופ"ח כלליתרח' החשמונאים050-6264550
6.4.202022:30שלישי7.4.202008:00כוננותקופ"ח מאוחדתרחוב אלחדיף050-6617626
7.4.202022:30רביעי8.4.202008:00כוננותקופ"ח מאוחדתרחוב אלחדיף050-6617626
         
8.4.202008:00רביעי8.4.202020:00תורנותסופר פארםרח' הירדן 052-2756738
8.4.202021:00חמישי9.4.202006:00כוננותסופר פארםרח' הירדן 052-2756738
9.4.202010:00חמישי9.4.202023:00תורנותסופר פארםרח' הירדן 052-2756738
9.4.202023:00שישי10.4.202006:00כוננותסופר פארםרח' הירדן 052-2756738
10.4.202008:00שישי10.4.202020:00תורנותסופר פארםרח' הירדן 052-2756738
10.4.202021:00שבת11.4.202006:00כוננותסופר פארםרח' הירדן 052-2756738
11.4.202010:00שבת11.4.202023:00תורנותסופר פארםרח' הירדן 052-2756738
11.4.202023:00ראשון12.4.202006:00כוננותסופר פארםרח' הירדן 052-2756738
12.4.202000:00שני13.4.202006:00כוננותרקתי, קופ"ח כלליתרח' החשמונאים050-6264550
13.4.202022:30שלישי14.4.202008:00כוננותקופ"ח לאומיתאור חיים 16052-4689458
14.4.202008:00שלישי14.4.202020:00תורנותסופר פארםרח' הירדן 052-2756738
14.4.202021:00רביעי15.4.202006:00כוננותסופר פארםרח' הירדן 052-2756738
15.4.202010:00רביעי15.4.202023:00תורנותסופר פארםרח' הירדן 052-2756738
15.4.202023:00חמישי16.4.202006:00כוננותסופר פארםרח' הירדן 052-2756738
16.4.202022:30שישי17.4.202008:00כוננותרקתי, קופ"ח כלליתרח' החשמונאים050-6264550
17.4.202008:00שישי17.4.202020:00תורנותסופר פארםרח' הירדן 052-2756738
17.4.202021:00שבת18.4.202006:00כוננותסופר פארםרח' הירדן 052-2756738
18.4.202010:00שבת18.4.202023:00תורנותסופר פארםרח' הירדן 052-2756738
18.4.202023:00ראשון19.4.202006:00כוננותסופר פארםרח' הירדן 052-2756738
19.4.202000:00שני20.4.202005:00כוננותרקתי, קופ"ח כלליתרח' החשמונאים050-6264550
20.4.202022:30שלישי21.4.202008:00כוננותבית-מרקחת "רסקו"רח' אלחדיף050-7258505
21.4.202022:30רביעי22.4.202008:00כוננותקופ"ח לאומיתאור חיים 16052-4689458
22.4.202022:30חמישי23.4.202008:00כוננותקופ"ח לאומיתאור חיים 16052-4689458
23.4.202000:00שישי24.4.202008:00כוננותרקתי, קופ"ח כלליתרח' החשמונאים050-6264550
24.4.202008:00שישי24.4.202020:00תורנותסופר פארםרח' הירדן 052-2756738
24.4.202010:00שבת25.4.202021:00כוננותסופר פארםרח' הירדן 052-2756738
25.4.202021:00שבת25.4.202006:00תורנותסופר פארםרח' הירדן 052-2756738
25.4.202023:00ראשון26.3.202006:00כוננותסופר פארםרח' הירדן 052-2756738
26.4.202000:00שני27.4.202005:00כוננותרקתי, קופ"ח כלליתרח' החשמונאים050-6264550
27.4.202022:30שלישי28.4.202008:00כוננותקופ"ח לאומיתאור חיים 16052-4689458
28.4.202008:00שלישי28.4.202021:00תורנותסופר פארםרח' הירדן 052-2756738
28.4.202021:00רביעי29.4.202006:00כוננותסופר פארםרח' הירדן 052-2756738
29.4.202010:00רביעי29.4.202023:00תורנותסופר פארםרח' הירדן 052-2756738
29.4.202023:00חמישי30.4.202006:00כוננותסופר פארםרח' הירדן 052-2756738
30.4.202000:00שישי01.05.202008:00כוננותרקתי, קופ"ח כלליתרח' החשמונאים050-6264550