הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
Eng
Fra
סגור תפריט

תברואן/ית

מס' מכרז/הצעה:41/2021
תאריך אחרון להגשה:20/06/2021
לצפייה/הורדת חוברת המכרז:תברואן/ית

  • יש למלא את השאלון בדפוס ולא בכתב יד
  • בקשת מועמדות ללא צרוף כל המסמכים והתעודות המעידות על כישורי המועמד לא תובא לדיון​​