אתה כאן טלפונים
sideBarזמני פעילות וטלפונים במשרדי העירייה PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
משרד טלפון פקס קבלת קהל
לשכת ראש העירייה
6739513/546
6739638
בתיאום טלפוני מראש
מ"מ וסגן ראש העירייה
6739507
6739609
בתיאום טלפוני מראש
סגן ראש העירייה הממונה על החינוך והתרבות
6739505
6739514
בתיאום טלפוני מראש
סגן ראש העירייה הממונה על איכות חיים ורכש
6739181
6715635

    בתיאום טלפוני מראש

מנכ"ל העירייה
 6739502
6739629
בתיאום טלפוני מראש
פניות הציבור
6739582 /
1-700-707-800
6739632
א,ב,ד,ה 08:30-14:00
מוקד עירוני
106 / 6739511 / 6739585 / 6739512
6739599
לשכה משפטית
6739510
6739618
בתיאום טלפוני מראש
יועץ משפטי לתכנון ובניה
6739596
1534-6739596
ב,ד,ה 09:00-12:00
מבקר העירייה
6739519
6739548
בתיאום טלפוני מראש
מהנדס העיר
6739526
6725314
א,ב,ג,ד 08:30-14:00
המחלקה הטכנית
6739527
הוועדה לבניין ערים 6739528/535/536/592 6725314
א,ג,ד 08:30-13:45

אגף משאבי אנוש ומחשוב

6739508

6739551

א,ב,ד 08:30-14:00
*מידי חודש בין התאריכים 29 ועד
ל-2 בתחילת החודש העוקב - משרדי
האגף יהיו סגורים ולא תתקיים קבלת קהל
אגף מינהל כספים
6739504
6724371
א,ב,ד,ה: 08:30-14:00
ביטוחים ונכסים
6739542
1534-6739542
א,ב,ד,ה 08:30-14:00
המחלקה לרכש
6739622/3
6739606
א,ב,ד,ה 08:00-14:00
המחלקה לגביה

       072-2755446

    04-9128889 

א' ו-ד' 08:30-12:30
ואחה"צ 16:00-18:00
ב', ג, ו-ה 08:30-14:00

תאגיד המים והביוב "מי רקת טבריה בע"מ "
6653100
6653111
א-ה 08:00-15:00
מוקד מים וביוב
1-800-807-777
היחידה לאיכות הסביבה
6723322/1
6715635
א,ב,ד,ה 08:30-14:00
אגף שיפור פני העיר
6739565
6739524
א,ב,ד,ה 08:30-14:00
המחלקה לתברואה
6600024/5
6762816
השרות הווטרינרי
6795660 / 6737661
6737662
   א-ה    07:30-10:30
אגף רישוי עסקים ופיקוח
6739590 / 6739608
6712567
א,ב,ד,ה 08:30-14:00
המחלקה לפיקוח
6739564
6739563
א,ב,ד,ה 08:30-14:00
המחלקה לתרבות הדיור
6791743
6791743
א,ב,ד,ה 08:30-14:00
א,ד 17:00-19:00
המחלקה לחינוך
6739559
6717145
א,ב,ד,ה 08:30-14:00
מדור גנים
 6739675
6717145
א,ב,ד,ה 08:30-14:00
מדור בתי ספר
6739562
6717145
א,ב,ד,ה 08:30-14:00
מרכז צעירים ופיתוח הון אנושי
6797834/6
6797837
א-ה 08:00-16:00
רווחה חינוכית
6789680 / 6739672
6725313
א,ב,ד,ה 08:30-14:00
המחלקה לנוער
6735707
6739664 /1534-6739680
א,ב,ד,ה 08:30-14:00
קידום נוער
6792961
6792961
א,ב,ד,ה 08:30-14:00
קצין ביקור סדיר
6739554
6790544
א,ב,ד,ה 08:30-14:00
(רצוי תיאום טלפוני מראש )
השרות הפסיכולוגי
6739571 / 6721172
6712130
א,ב,ד,ה 08:30-14:00
(רצוי תיאום טלפוני מראש )
המחלקה לספורט
6739598
6739657
א,ב,ד,ה 08:30-14:00
המחלקה לתרבות
6739647 / 6739578
6724626
א,ב,ד,ה 08:30-14:00
הספרייה העירונית
6739577 / 6739677
1534-6739577
א,ה - 08:30-13:00 ,
16:00-18:45
ב,ד, - 08:30-18:45
ג - 09:00-13:00
ו - 08:30-11:45
המחלקה לתרבות תורנית
6739655
6739655
א,ד 08:00-16:00 ,
ב, ג, ה 15:00-18:00
המחלקה לאירועים ותיירות
6739642/3
6739664
א,ב,ד,ה 08:30-14:00
לשכת מידע לתייר
6725666
6725777
א-ה 08:00-16:00
יום ו 08:30-12:30
המרכז לחקר טבריה
6726749
א,ב,ד,ה 08:30-14:00
אגף קהילה ורווחה
6739101 / 6739148
6739111
בתיאום מראש בטל': 04-6739148
המחלקה לקליטת עלייה
6792037/ 6715706 / 6712602
6716645
א,ב,ד,ה 08:30-14:00
המחלקה לביטחון
6724433 / 6720064

      6712250

א,ב,ד,ה 08:30-14:00
החברה הכלכלית
1599-530-333
6720669
בתיאום טלפוני מראש
רשות החניה
04-9128887
072-2755671

 א' ו-ד' 08:30-12:30
ואחה"צ 16:00-18:00
ב', ג, ו-ה 08:30-14:00

חוף גנים
6722278 / 057-3330135
החוף הדתי
6792229 /
050-7234487
6720669
המרכז הימי
6723977 / 6790677
6790677מוסדות
משרד טלפון פקס קבלת קהל
מרכז פסג"ה
6720482
6722219
א-ד 08:30-17:00
יום ה 08:30-13:00
ניצן
6722947
6790785
א-ה 09:00-14:00
מתי"א
6717139
6712328
מרכז טיפולי "שמע "
6716274
6712328
שיקום שכונות
6733276
6733307
א,ב,ד,ה 08:30-16:00 ,
ג 08:30-13:00, 15:00-18:00
המועצה הדתית
6720993
6720280
א-ה 08:00-13:00
ב 16:00-18:00

 

מטה עירוני לבטיחות בדרכים – מגרש הדרכה
6792062
6792062
עמותת אור ירוק – מטה עירוני
054-2300785
מתנ"סים
בית יד לבנים
6739580
6717858
א-ה 08:00-20:00
בית התזמורת
6731733
6731733
א-ה 14:00-20:00
מרכז קהילתי בית גינזבורג
6792186
6712239
א-ה 08:00-12:30, 16:00-20:00
מרכז קהילתי אופק
6793071 6732178
6731091
א-ה 08:00-21:00
מתנ"ס פירסט

      6797888

6797888
א-ה 08:00-20:00
מתנ"ס שכון א '
6726260
6726260
א-ה 08:00-13:00, 16:00-19:00
אשכול הפיס
6793389
6737645
א-ה 16:00-20:30
מ.ט.י טבריה
6792969/ 6792850
1534-6792860
א-ה 08:00-16:00
 
מפה תיירותית small_line_02 מסלולי טיול small_line_02 נופשים בחופים