אתה כאן טיפוח נכסים ציבוריים בינוי ואחזקת מבני חינוך
sideBarבינוי ואחזקת מבני חינוך PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
מחלקת החינוך מטפלת גם בנושא בינוי ואחזקת מבני בתיה"ס בסיוע כל מחלקות העירייה. כאשר נוצרת בעיה בנושא זה, הפניה נעשית למדור החינוך היסודי של מחלקת החינוך המדור פונה למחלקה הרלוונטית ברשות.
כאשר ניתן לטפל במפגע בעזרת עובדי המחלקות הרלוונטיות ברשות, מחלקת החינוך רוכשת את הציוד והעבודה מתבצעת כנדרש. במקרים בהם המפגע דורש טיפול גדול יותר, העבודה נמסרת לקבלן חיצוני.
לקראת סיום כל שנת לימודים מדור בתיה"ס פונה בכתב לכל מנהלי ומנהלות בתיה"ס, לדווח למחלקה על השיפוצים והתיקונים שיש לבצע בבית ספרם במהלך החופש הגדול. לאחר קבלת רשימת העבודות מכל בתיה"ס, מדרגים אותם עפ"י סדר עדיפויות ובהתאם ליתרת התקציב העומד לרשות המחלקה לחינוך. חלק נכבד מהעבודות מתבצע ע"י עובדיו המסורים של אגף שפ"ע בעירייה.
כמו כן, בשנה זו סייר הממונה על הבטיחות מטעם הרשות בכל בתי הספר בעיר והכין דו"ח ליקוי בטיחות. בישיבה שהתקיימה במשרדו של מנהל אגף שפ"ע ובשיתוף ועד ההורים העירוני הוחלט לטפל טיפול שורש בכל הליקויים הבטיחותיים המופיעים בדו"ח, כאשר העדיפות תינתן לליקויים הקשים והחמורים ביותר ועד הקלים.
 
מפה תיירותית small_line_02 מסלולי טיול small_line_02 נופשים בחופים