אתה כאן הנדסה ופרויקטים תאגיד המים - מי רקת
sideBarתאגיד המים - מי רקת PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
מנהל התאגיד : שאול דוד

 

unknown male profile

מנהלת לשכה : נטלי לוי
טלפון : 04-6653100
פקס : 04-6653111
כתובת : רחוב אוהל יעקב 16, ת.ד. 2324 טבריה, מיקוד 14223
דואר אלקטרוני :

כתובת דואר אלקטרוני זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת

 

פרופיל החברה

"מי-רקת טבריה בע"מ" הינו תאגיד המים והביוב של טבריה, יבנאל ומגדל. התאגיד הוקם במהלך שנת 2007, והחל לפעול בתאריך 1 באפריל 2008, לשם מתן שירותי מים וביוב לתושבים .
מי-רקת טבריה בע"מ הוקם בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב התשס"א 2001.

מטרותיו העיקריות של התאגיד:

 1. אספקת מים לתושבים וסילוק הביוב למכוני טיהור השפכים.
 2. אחזקה ותפעול מערכות המים והביוב של היישובים השותפים בתאגיד.
 3. ביצוע שוטף של עבודות שיקום ושדרוג תשתיות המים והביוב.
 4. פיתוח תשתיות המים והביוב בכל היישובים השותפים בתאגיד.
 5. שיפור איכות השירות לתושבים בנושאי מים וביוב.

מידע כללי

 • "מי רקת טבריה בע"מ" משרת את תושבי טבריה, יבנאל ומגדל, סה"כ כ- 55,000 נפש וכ- 15,000 יחידות דיור.
 • התאגיד מספק את צריכת המים של העיר טבריה המגיעה ל- 6 מיליון קוב בשנה.
 • התאגיד מפיק \ שואב את כל המים הנצרכים בעיר מהכנרת.
 • המים עוברים טיפול וסינון יסודי ומוזרמים לגובה של כ-500 מטר לשכונות העיר, באמצעות 6 מכוני השאיבה הפזורים ברחבי העיר טבריה.
 • ערך נכסי המים והביוב שרכש "מי רקת טבריה בע"מ" בטבריה, יבנאל ומגדל מוערך בכ- 130 מיליון ש"ח.

יעדי התאגיד לשנת 2010

תחום שירות לקוחות

 1. ביסוס מערך הגבייה ומערך שירות הלקוחות והצרכנות.
 2. הענקת שירות ללקוחות על פי אמנת שירות ובהתאם לאמות המידה הנדרשות.
 3. שיפור פורמט חשבון המים והגדלת רמת הדיוק בקריאת מוני המים וחיוב התושבים.
 4. הקטנת זמן התגובה במענה טלפוני לצרכן.
 5. אספקת מים שוטפת לצרכן תוך מינימום הפסקות מים.
 6. המשך הפעלת מערכת  ( IVR ) להעברת מסרים לתושבים.

תחום אחזקה ושיקום מערכות

 1. המשך פרויקט שיקום מערכות והחלפת קווי המים והביוב של טבריה, יבנאל ומגדל.
 2. המשך בניית מתקן טיהור שפכים ביתניה, משותף לטבריה ועמק הירדן עפ"י התוכנית.
 3. תחילת בניית תחנה לסניקת שפכים מאתר "גיא" למתקן טיהור שפכים ביתניה.
 4. הקטנת זמן התגובה בטיפול בתקלות מים וביוב.
 5. הקטנת פחת המים באמצעות סקר לאיתור נזילות סמויות בכל העיר והגברת הפיקוח.
 6. המשך חידוש והשבחת מכרזים לחברות, קבלנים ונותני שירותים.
 7. פרויקט קריאה מרחוק של מדי מים ופיקוח הדוק בנושא צרכנות.

תחום כלכלה ופיננסים

 1. העמקת הגבייה לרמה הנדרשת מתאגידים ובהתאם לתכנית העסקית.
 2. עריכת דוחות כספיים והתאמתם לכללי דיווח של רשות ניירות ערך.
 3. המשך בחינת שילוב רשויות נוספות לתאגיד.
 4. בחינת התקשרויות ופיקוח תקציבי על קבלנים ונותני שירותים.
 5. מימוש תכנית ההשקעות של החברה וקבלת מענקי השקעה מהאוצר מנהל המים,והמנהל לתשתיות ביוב.

תחום המחשוב

 1. תמיכה והדרכה במערכות החברה עבור עובדי החברה ועובדי מוקד התקלות.
 2. הטמעת תוכנות חיוניות לניהול משק המים והביוב, ההנדסה, הגבייה והמוקד.
 3. בניית כלי ניהול ממוחשבים עבור הדרג הניהולי של החברה.
 4. עדכון שוטף של המערכת ההנדסית GIS.
 5. בניית אתר האינטרנט לחברה.

תחום אבטחה, בטחון מים וחירום

 1. המשך עבודה במסגרת פרויקט מיגון מתקני מים וביוב.
 2. גיבוש נהלים, ביצוע תרגול וגמר הכנות להיערכות לשעת חירום.
 3. רכישת מכלי מים וציוד לשעת חירום עפ"י תכנית.

 

 

מוקד לדיווח תקלות

לנוחיות צרכני המים, מפעיל תאגיד "מי רקת טבריה בע"מ" מוקד מיוחד לדיווח אודות תקלות.

המוקד מטפל בפניות התושבים בנושאי תקלות מים וביוב, הפסקות מים (צפויות ובלתי צפויות) ומפגעים שונים הקשורים למים וביוב.

מוקד התקלות של "מי רקת טבריה בע"מ" פועל בכל ימות השבוע, 24 שעות ביממה.

מספרי טלפון לשם דיווח למוקד :
04-6653100
1-800-807-777 (שיחת חינם)

או באמצעות מוקד 106 של עיריית טבריה


כמו כן, ניתן לדווח על תקלות בדוא"ל התאגיד :   כתובת דואר אלקטרוני זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת

 

אפשרויות תשלום

ניתן לשלם את חשבונות המים במספר אופנים:

מחלקת שירות לקוחות וגבייה
גליל סנטר , רחוב הגליל 52, ת.ד. 1808 טבריה, מיקוד 14117
טלפון (לבירורים בלבד) : 04-6720220
פקס: 04-6720230
דוא"ל :  כתובת דואר אלקטרוני זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת


שעות קבלת קהל:  בימים ראשון ורביעי בין השעות 08:30-18:00,  
בימים שני, וחמישי בין השעות 08:30-16:30
בימי שלישי בין השעות 08:30-14:00 

נציגי השירות במוקד הטלפוני 1-800-807-777 יעמדו לרשותכם לביצוע תשלומי חשבונות, בכל יום בין השעות 08:00-22:00. 
בימי ו' המוקד יפעל בין השעות 08:30-12:30.


תשלום באמצעות כרטיס אשראי
במוקד הטלפוני 1-800-807-777, או באתר האינטרנט www.tiberias.muni.il .
טרם התשלום, אנא ודאו כי יש ברשותכם את הפרטים הדרושים: מספר משלם, מספר מסלקה / שובר והסכום לתשלום - אותם תוכלו למצוא בשובר התשלום שנשלח אליכם בדואר. כמו-כן, הכינו מראש את מספר כרטיס האשראי ותעודת הזהות של בעל הכרטיס.

תשלום בבנקים המסחריים
באמצעות כרטיסי אשראי, המחאות או מזומן.

תשלום בבנק הדואר
באמצעות המחאות או מזומן.

תשלום באמצעות הוראת קבע
טפסים להוראת קבע ניתן לקבל  בבנקים השונים או במחלקת שירות לקוחות והגבייה.  
את הטופס יש להגיש למחלקת שירות לקוחות וגבייה לאחר שמולאו בו הפרטים הנדרשים והוחתם בחותמת הבנק. 

לנוחיותכם , אנו ממליצים על תשלום בהוראת קבע.

 

 

מידע לתושב

מהו "תאגיד מי רקת טבריה בע"מ"?
תאגיד מי רקת הנו חברה בע"מ, הפועלת כתאגיד מים וביוב שהוקם ע"י עיריית טבריה, בתוקף חוק תאגידי מים וביוב (2001). מטרותיו העיקריות של מי רקת בע"מ הן מתן שירות של אספקת מים לתושבים, סילוק הביוב של העיר למכון טיהור שפכים, אחזקת הרשת המוניציפאלית של המים והביוב, ובעתיד, גם פיתוח תשתיות המים והביוב בשכונות החדשות שיוקמו.

מדוע הוקם "מי רקת טבריה בע"מ" ?
מדינת ישראל קבעה עפ"י חוק כי כל רשות מקומית חייבת עד סוף שנת 2007 להקים תאגיד מים וביוב, או לחלופין, להצטרף לתאגיד אזורי של מים וביוב הקרוב אליה מבחינה גיאוגרפית. החלטת המדינה לחייב רשויות מקומיות להקים תאגידי מים וביוב נועדה בעיקר להבטיח הפרדה של פעילות המים והביוב משאר הפעילות המוניציפאלית, וכן לוודא שהפעילות הכספית של מים וביוב תתבצע על פי עיקרון "משק כספי סגור", דבר שיוכל לאורך זמן להבטיח יותר השקעות כספיות בשיקום ושדרוג משק המים והביוב של העיר, וכן לשפר את השירות לתושב.   

מיהם הבעלים של "מי רקת טבריה בע"מ" ?
עיריית טבריה, מועצה מקומית, מגדל ומועצה מקומית יבניאל הינם הבעלים של תאגיד מי רקת בע"מ, והם מחזיקים כיום ב- 100% של מניות התאגיד. בעתיד, שמורה לרשויות הזכות למכור חלק ממניותיהן, תחת אישור של המדינה.    

מי מפקח על פעילויות "מי רקת טבריה בע"מ" ?

תאגיד מי רקת בע"מ כפוף לרשות הציבורית למים, והוא פועל תחת פיקוח של רגולטור מטעם המדינה – הממונה על תאגידי מים וביוב במשרד התשתיות. התאגיד מחויב להציג לממונה באופן שוטף דוחות כספיים וכן דוחות נוספים המשקפים את פעילותו בתחום משק המים והביוב בעיר. 
כמו כן, מי רקת שומר על רמת שקיפות גבוהה מבחינה ציבורית; לתאגיד מונה רו"ח חיצוני האמון על הכנת דוחות כספיים, ורו"ח נוסף העוסק בביקורת פנים. בנוסף, לתאגיד מונה דירקטוריון שחבריו אושרו ע"י ועדת שפניץ, מתוכם ארבעה דירקטורים מטעם העירייה, והשאר הנם דירקטורים מטעם הציבור. הדירקטוריון מתכנס באופן קבוע, מקבל דיווחי מנכ"ל ומאשר תקציבים, תכניות עבודה ופעולות נוספות.


האם "מי רקת טבריה בע"מ" יספק שירות רק לתושבי העיר טבריה?
לא, תאגיד מי רקת בע"מ קיבל מהמדינה רישיון הפעלה אזורי. התאגיד יספק שירות לתושבי טבריה , מגדל ויבנאל,  בעתיד צפויות להצטרף רשויות נוספות תחת אחריותו.  

האם במעבר לתאגיד ישתנו תעריפי המים והביוב?
תעריפי המים והביוב לא ישתנו במעבר לתאגיד. תעריפי המים נקבעים ע"י המדינה בלבד, והיא מעדכנת אותם מעת לעת עפ"י סל תשומות שנקבע בוועדת הכספים. תעריפי המים אחידים בכל הארץ ואין לתאגיד מי רקת בע"מ הסמכות לשנותם. תעריף אגרת הביוב הנו ספציפי לכל רשות מקומית, ובמהלך שנת 2005, עוד קודם להקמתו של תאגיד מי רקת , אושרה אגרת הביוב על ידי מועצת העיר טבריה, וכן ע"י משרד הפנים.
התעריפים למגזר הביתי כבר כוללים מע"מ, ועל כן מי רקת בע"מ יספוג את מרכיב המע"מ בתעריפים ללא תוספת מחיר כלשהי לצרכני המים. לעומת זאת למגזר העסקי ולמוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"ר) יתווסף מע"מ בסך 15.5% לחשבונות המים והביוב, וכנגדם יפיק התאגיד חשבונית המאפשרת לעוסק מורשה להתקזז על מע"מ.

האם הפורמט חשבון המים והביוב ישתנה במעבר לתאגיד?
חשבון המים של מי רקת יהיה שונה בצורתו מזה של העירייה. החשבון יכלול רק מרכיבי מים וביוב, והוא לא יכלול מרכיבים של ארנונה ואגרת שמירה כפי שהיה נהוג בחשבונות העירייה.
חשבון התאגיד מהווה גם חשבונית מס, ועל כן יוצגו בו סה"כ חשבון המים והביוב ללא מע"מ, ועליהם יתווסף מרכיב המע"מ. זאת, בניגוד לחשבונות העירייה שלא התייחסו למרכיב המע"מ.

 

מהי "צריכה משותפת"?
צריכה משותפת נקבעת לפי ההפרש בין מדידת מד המים הראשי לעומת מדי המים הדירתיים, הפרש מדידה זה, מחולק באופן שווה בין כל יחידות הדיור ומתווסף לצריכה הדירתית כצריכה לכל דבר. 

מה הסיבה לקריאה גבוהה של חשבון "צריכה משותפת"?
יכולות להיות מספר סיבות לקריאה גבוהה בגין צריכה משותפת, החל מנזילת מים בשטח הבניין (גלויה או סמויה), תקלה במערכת ההשקיה של הגינון בבניין, גניבת מים מהצנרת של הבניין, קבלנים הצורכים מים מבניין חדש גם לאחר שהתאכלס, תקלה במוני המים או קריאות שגויות של מוני מים. כמו כן ייתכן מצב בו הקבלן שבנה קומפלקס של בניינים, העמיס בטעות את השקיית הגינון של הקומפלקס באופן בלתי שוויוני בין הבניינים בקומפלקס. 
תאגיד מי רקת בע"מ שם לנגד עיניו כמטרה מרכזית לשפר את השירות ללקוח באמצעות שיטות עבודה וניהול מתקדמות, והוא פועל להפחית למינימום תופעות של קריאות מים חריגות.  

למי צריך התושב לפנות בענייני מים וביוב?
החל מתאריך 1 באפריל 2008 כל ענייני המים והביוב של טבריה, מגדל ויבנאל הנם באחריות תאגיד המים. 
לגבי תקלות ברשת המים והביוב, ניתן לפנות 24 שעות ביממה, למוקד התאגיד בטלפון: 04-6653100 שלוחה 1, או לפנות למוקד 106בעיריית טבריה. 
כמו כן, ניתן לדווח על תקלות באמצעות דוא"ל:  כתובת דואר אלקטרוני זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת


מהו ההליך במקרה של החלפת משלמים או קבלת אישור היעדר חובות / אישור לטאבו?
א. במקרה של מכירת דירה
רק המוכר שעוזב את הדירה אמור להגיע לשירות לקוחות עם חוזה מכר, תעודה מזהה וקריאת מונה נכון ליום העזיבה. המוכר יחתום על הצהרה לגבי קריאת המונה, ויסגור את חשבונו בתשלום בכרטיס אשראי או במזומן (צ'קים לא יתקבלו). הקונה אינו נדרש להגיע לשירות הלקוחות של מי רקת בע"מ. אחד הצדדים (הקונה או המוכר) ייגש לעיריית טבריה עם חוזה המכר, ועם האישור שקיבל מוכר הנכס בגין סגירת חשבון המים, בכדי לסיים את הליך העברת הנכס. 
שימו לב, במידה ויהיה פער של מס' ימים בין סגירת חשבון המים לבין העברת משלמים בעירייה, יהיה צורך לקבל אישור חדש לסגירת חשבון מים. אנו ממליצים לבצע את כל הפרוצדורות בתוך יום אחד או יומיים.

ב. במקרה של דירה שכורה
רק השוכר (או בעל הדירה) שעוזב את הנכס אמור להגיע לשירות לקוחות עם חוזה השכירות שהסתיים, תעודה מזהה וקריאת מונה נכון ליום העזיבה. השוכר (או בעל הדירה) שעוזב  יחתום על הצהרה לגבי קריאת המונה, ויסגור את חשבונו בתשלום בכרטיס אשראי או במזומן (צ'קים לא יתקבלו).  במעמד סגירת החשבון יחזור הנכס על שם בעליו. 
ניתן להציג באותו מעמד חוזה שכירות חדש באם קיים, ולהעביר את חשבון המים ישירות על שם השוכר החדש (גם אם בעל הנכס אינו נוכח(.
במידה והנכס אינו רשום על שם הדייר שעוזב, על הדייר העוזב להביא עמו ייפוי כוח עליו חתום בעל הנכס המאפשר לו לסגור חשבון מים, וכן צילום ת.ז. של בעל הנכס.
שימו לב, תאגיד מי רקת בע"מ ועיריית טבריה אינם מאפשרים לרשום חשבון על שוכר חדש במידה ותקופת השכירות היא פחות משנה אחת. במקרה של תקופת שכירות קצרה מ- 12 חודש חשבון המים יישאר על שם בעל הנכס. 
שימו לב, במידה ויהיה פער של מס' ימים בין סגירת חשבון המים לבין העברת משלמים בעירייה, יהיה צורך לקבל אישור חדש לסגירת חשבון מים. אנו ממליצים לבצע את כל הפרוצדורות בתוך יום אחד או יומיים.

ג. אישור לטאבו / אישור היעדר חובות
התושב יוודא מול שירות הלקוחות שאין חוב מים על שמו, ובמידה וקיים חוב, עליו לפרוע אותו באמצעות מזומן או כרטיס אשראי. התושב רשאי להגיע לשירות הלקוחות לקבלת האישור. אישור לטאבו יימסר רק לבעל הנכס או למיופה כוחו.  ניתן לקבל אישור טאבו בפקס, ולשם כך יש להעביר בקשה בכתב כולל צילום ת.ז. לפקס  04-6720230, ובמידה ואין חוב על הנכס, האישור יישלח למס' הפקס שצוין בבקשה.


האם תאגיד "מי רקת טבריה בע"מ" רשאי לנתק תושבים מאספקת מים?
מי רקת בע"מ רשאי לנתק תושב מאספקת המים רק במקרה בו לא שילם התושב את חשבון המים, ולא נענה להתרעות שנשלחו אליו. יחד עם זאת, התאגיד חייב לפעול עפ"י פרוצדורות שנקבעו בחוק לגבי ניתוקי מים, והוא יפעל במלוא שיקול הדעת הנדרש במקרים אלו. 

האם ניתן לדרוש מתאגיד "מי רקת טבריה בע"מ"  לתקן כל תקלה של  מים וביוב?
מי רקת בע"מ מחויב לטפל בתקלות מים וביוב רק עד לנקודה של שעון המים הראשי של הבניין, ובמקרה של בית פרטי עד שעון המים של הבית. לעומת זאת, תקלות מים וביוב המתרחשות מעבר לשעון המים הראשי, כדוגמת שטח הבניין, הבית, החצר, מגרש החנייה וכיו"ב, הן תקלות הנחשבות פרטיות, והן באחריות הדיירים שיצטרכו לפנות לבעל מקצוע באופן פרטי.  

מהם סדרי הגודל של פעילות "מי רקת טבריה בע"מ" ?
מי רקת בע"מ מספק שירות לאוכלוסיית טבריה , מגדל ויבנאל המונה בסוף שנת 2009 כ- 50,000 תושבים וכ- 15,000בתי אב. סך צריכת המים של העיר מגיעה ל- 5.2 מיליון מ"ק בשנה. 

מהו מקור המים של טבריה?
כל כמות המים הנצרכת בעיר מופקת באמצעות התאגיד מהכנרת, בשנת 2009 הפיק התאגיד כ-5  מיליון מ"ק מים. 

האם רצוי ומותר לשתות מי ברז?
כן. מי השתייה בישראל המסופקים דרך מערכת המים לתושבים הם ברמה תברואתית טובה ביותר. רמת מי השתייה בישראל יכולה להתחרות ברמת המים של המדינות המתקדמות בעולם, באירופה ובארצות הברית. לכן, אין שום סיבה שלא לשתות מים מן הברז, ובעיקר נוכח הצורך בשתייה מרובה בארצנו החמה. על  פי המלצת משרד הבריאות יש לשתות לפחות שני ליטר מים ביום. 

מי אחראי על אכיפת תקנות המים?
משרד הבריאות אחראי על קביעת תקן המים ועל אכיפת תקנות איכות מי השתייה. 

כיצד בודקים את המים ומי עורך את הבדיקה?
מי רקת טבריה מבצע בדיקות כימיות ובקטריאליות במקורות המים וברשת החלוקה לפי הנחיות משרד הבריאות בפיקוח בקטריולוגים. המרכיבים הכימיים נבדקים במקורות המים כל כמה חודשים עד כמה שנים, בהתאם לחשיבותם ולהחלטת משרד הבריאות,תוצאות בדיקות אלו מתפרסמות מעת לעת במקומונים ובאתר האינטרנט של עיריית טבריה.

האם ניתן לחלות כתוצאה משתיית מים?
מחלות שמקורם במי שתייה מאופיינות בד"כ ע"י הקאות ושלשולים. לרוב הן תוצאה של טיפול לקוי במים או זיהום החודר למים. לאור הטיפול שניתן למים בישראל, רק במקרים נדירים יש מקרי מחלה הקשורים במים. 

כיצד מטופלים מי השתייה?
מי השתייה עוברים טיפול בסיסי-חיטויי. טיפול זה בא להשמיד חיידקים ומיקרו-אורגניזמים אחרים, גורמי מחלות. המים נקיים בשעה שהם נשאבים מהאדמה. לכן, ניתן להעבירם תהליך ללא טיפול מקדים. לעיתים נדירות נדרש טיפול מקדים במטרה לפתור בעיות מיוחדות. 

האם מים המכילים כלור בטוחים דיים לשתייה?
כן. בדיקות רבות הוכיחו כי רמת הכלור הקיימת במי השתייה הנה בטוחה, למרות שיש אנשים הקובלים   
על הטעם הנלווה.

כיצד מושמדים החיידקים נושאי המחלות?
החיידקים מושמדים בתהליך הטיפול במים ע"י חומרי חיטוי. תוספת כלור או תרכובות כלור הם חומרים הנפוצים ביותר בארץ.

האם כל הכימיקלים במי השתייה מזיקים לבריאות?
לא. ישנם כימיקלים אשר מיטיבים. לדוגמא הפלואור ומינרלים נוספים המוכרים כמועילים לבריאות האדם. כמו כן ישנם מרכיבים כימיים שאינם משפיעים לטובה או לרעה על בריאותנו. 

האם מי השתייה מכילים קלוריות, שומנים, סוכר, קפאין או כולסטרול?
לא!

האם מים שיוצרים אבנית בקומקום יגרמו לנו ל"אבנית בכליות"?
לא, החומר ממנו נוצרת האבנית הוא פחמת סידן לשתייה ואין לו שום קשר עם "אבנים כליות".

מדוע נראים לעיתים מי הברז "לבנים"?
בועות אוויר מזעריות במים, הדומות לבועות הגז בבירה ובסודה, גורמות למים להראות לבנים. תופעה זו שכיחה יותר בחורף, כאשר מי השתייה קרים. אין בתופעה זו כל נזק והיא נעלמת תוך דקות מעצמה.

מדוע משאירה המכונה להדחת כלים כתמים בכוסות?
הכתמים שעלולים להופיע בכלי הזכוכית לאחר ההדחה והייבוש נגרמים ע"י מינרלים בלתי מזיקים שנשארים בכוס אשר המים מתאדים. קיימים בשוק מוצרים שמייבשים את הכוסות יותר ביסודיות. כתמים בדלתות באמבטיה נגרמים מאותה הסיבה.

מה מקור הכתמים הנוצרים בספל הקפה, בוילון המקלחת ובדלת הזכוכית באמבטיה? כיצד ניתן להסירם?
מינרלים המומסים במים נוטים לשקוע כאשר המים מתחממים או מתאדים. צבעם של מינרלים אלה הוא לבן כמו סיד או גיר, והם מצטברים בקומקום, בספלי קפה, במקלחון ובדלת הזכוכית באמבטיה. כדי להסיר את המינרלים האלה, תוכל להשרותם בקערת פלסטיק מלאת חומץ. בתום הפעולה, שלוף בזהירות את הכלים מקערת הפלסטיק, נער אותם ושטוף את הכיור ואת המיכל עם הרבה מים. את הכתמים הלבנים בדלת הזכוכית של האמבטיה קשה להסיר באמצעות חומץ. משום שכתמים אלה מומסים באיטיות רבה עדיף למנוע את היווצרות הכתמים ע"י ניקוי דלת האמבטיה עם ספוג רך, מייד אחרי כל רחצה.

מהם "מים קשים"?
קשיות במי השתייה הנגרמת ע"י שני מינרלים-קלציום (סידן) ומגנזיום. יש האומרים שהמים הקשים נקראים כך משום שהקלציום והמגנזיום מקשים על ביצוע הכביסה. אכן לא קל לכבס עם מים קשים. מים המכילים כמות קטנה יותר של קלציום או מגנזיום הם "מים רכים", יתכן בגלל שזה קל יותר לכבס באמצעותם. ה"מים הקשים" בישראל מקורם בקידוחים הנשאבים באקוויפר ההר-העשיר בסלעי סידן ומגנזיום. מינרלים אלה אינם מזיקים לבריאות וברוב המקרים אף מועילים.

איזו פעולה ביתית צורכת הכי הרבה מים?
להלן התפלגות נתוני צריכת המים לשימושים ביתיים (הכמויות מתייחסות לנפש ליום):


כמה מים צורך אדם ליום?
הצריכה הביתית משתנה מאדם לאדם ונעה בין 100 ל-230 ליטר לנפש ליום, ובממוצע כ 165 ליטר.

הברז שלי מטפטף מעט. האם עלי לטרוח לתקן אותו?
כן. הטפטוף גורם לבזבוז של מוצר יקר ערך, ועליך לשים קץ לבזבוז הזה, גם אם הטפטוף אינו נמדד במונה שלך. כדי לדעת כמה מים אתה מבזבז, שים מתחת לברז ספל או כלי שיאפשר לך למדוד, ובדוק תוך כמה דקות הוא מתמלא. ברז שמטפטף 60 טיפות בדקה יגרום לבזבוז של 12 ליטר ליום, או 4,630 ליטרים לשנה. דליפה כזו תמלא ספל של רבע ליטר בפחות מ- 30 דקות. 

כיצד להשקות את הגינה בצורה חסכנית?

 1. השקיה באמצעות ממטרות ומתזים מותרת רק בין החודשים מאי עד אוקטובר, בין השעות 19:00 עד 7:00 למחרת. השקיה בשעות הקרירות, כשאין משבי רוח, תקטין את התאיידות המים ותמנע מחלות עלים.
 2. העדיפו לשתול צמחים הידועים כחסכנים במים.
 3. הקצו את כמויות המים להשקיה בהתאם למזג האוויר ולצורכי הצמח.
 4. אבזרו את הגינה בקוצבי מים או במחשבי השקיה בעלי התו הכחול, לחיסכון במים ולבריאות הצמחייה.
 5. חפו את הגינה בכמויות נדיבות של חומר חיפוי למניעת התייבשות הקרקע והתחממותה ולצמצום התפתחות עשבים שוטים בגינה.
 6. חלקו את השקיית הגינה לקבוצות על פי סוגי הצמחים והתנאים הדרושים להתפתחותם, בכלל זה – צריכת המים שלהם.
 7. הגדילו את מרווחי ההשקיה לצמחים ולדשא. הגדלה זו תגרום להעמקת השורשים וליצירת צמחים חזקים, בעלי יכולת קליטת מים טובה יותר.
 8. כסחו את הדשא לעיתים תכופות. פעולה זו תביא לחיסכון ניכר בצריכת המים.
 9. גזמו נוף מיותר של עצים ושיחים, הגוזלים מים שלא לצורך.
 10. פזרו והצניעו כמויות גדולות של קומפוסט. הקומפוסט משפר משמעותית את אחיזת המים בקרקע.

איתור נזילות מים
האם קיבלת חשבון מים גבוה? סביר להניח כי בבית קיימת נזילה. אחוז ניכר מהנזילות הסמויות מתרחשות באסלה (נזילה מניאגרה) או ממערכת חימום מים (דוד שמש וקולטים) כדי לוודא אם בבית יש נזילה, ניתן לבדוק אם מד המים פועל בשעות הלילה (הפרש בין קריאת מד המים בשעת השינה עד ההשכמה) או לעיתים ע"י צפייה במד המים בעת שהברזים סגורים. דאג לתקן כל נזילה מיד עם התהוותה.

 

 

 

 

טופס פניה ישירה למחלקת הנדסה ופרויקטים - מים
שם מלא (*)
שם מלא חסר
דואר אלקטרוני (*)
דואר אלקטרוני חסר או לא קיים
טלפון
מספר טלפון חסר
שלח פניה   
נושא הפניה (*)
Invalid Input
תוכן ההודעה
Invalid Input 
מפה תיירותית small_line_02 מסלולי טיול small_line_02 נופשים בחופים