אתה כאן חינוך ונוער רווחה חינוכית
sideBarרווחה חינוכית PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

 

unknown male profile מנהלת המחלקה : אילנה נחום
טלפון : 04-6739666
כתובת : רחוב ביאליק, בניין היכל התרבות "יד שטרית"
דוא"ל :

כתובת דואר אלקטרוני זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת

רווחה חינוכית

המחלקה לרווחה חינוכית ושיקום שכונות בחינוך, מופעלת באמצעות צוותי היגוי ביישוב. תוכניות הרווחה החינוכית מהוות את דרך הפעולה העיקרית של אגף שח"ר [שירותי חינוך ורווחה] במשרד החינוך והתרבות, לשם קידום אוכלוסיות חלשות במערכת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.

הנחת היסוד המרכזית בהפעלת התוכניות היא יוזמה ומעורבות מקומית ותיכנון כולל של דרכי היישוב והקהילה יביאו לשיפור מערכת החינוך ולפתרון הבעיות החברתיות במקום. לצורך זה הוקמו צוותי היגוי מקומיים.
התקציבים המועברים לישובים ע"י אגף שח"ר בהגדרתם "כתקציב הרווחה החינוכית" ניתנים מדי שנה בשנה. הפעלתם התוכניות לקידום אוכלוסיות חלשות הופקדה בציוותי היגוי ישוביים, המופעלים ע"י מנהל הרווחה החינוכית.

מטרות הרווחה החינוכית:

מטרות הרווחה החינוכית נגזרות ממטרות האגף.
1. שיפור ההישגים הלימודים.
2. הגדלת מספר הזכאים לתעודות בגרות ואיכות התעודות.
3. הגדלת מספר התלמידים הפונים לחינוך גבוה והגדלת שיעורי ההצלחה בו.
4. מניעת נשירה בחינוך בכל שלבי הגיל.
5. הידוק הדימוי העצמי, טיפוח גאוות הישוב ומנהיגות מקומית.
6. צמצום פערים חברתיים חינוכיים.

עקרונות הפעלה של תוכניות הרווחה החינוכית:

1. תפיסה מקיפה וכוללנית, שמירה על רציפות והמשכיות ראייה מערכתית.
2. אינטנסיביות- עבודה יסודית וקביעת סדר קדימויות.
3. התאמה לצרכים ולתנאי המקום- התחשבות בתנאי המקום.
4. מעקב והערכה- מעקב אחר התוכניות על דרך ביצוען ועל מידת הצלחתן.

תפקיד מנהלת המחלקה לרווחה חינוכית:

1. הובלת גישה פדגוגית - הקשורה לאוכלוסיות היעד.
2. בניית תוכנית - תוכנית בנושאים מגוונים בראייה עונתית ורב שנתית.
3. הובלה וריכוז צוותי היגוי יישובי- ריכוז נושאים , סוגיות / תהליכים יישומם במסגרת דיון והחלטות הצוות המוביל.
4. איגום משאבים- הובלת ויצירת תרבות של ראיה משותפת, יישובית ואיגום תקציבים לקידום אוכלוסיית היעד.
5. תאום- תאום בין אנשים, פעילויות ומשאבים בתוך היישוב ומחוצה לו.
6. הערכה ובקרה - מעקב על החלטות, צרכים משתנים והערכת הביצוע ביחס לכוונות וליעוד.
צוות ההיגוי

חברי צוות ההיגוי ברווחה החינוכית:

הגב' דבורי נגר: יו"ר צוות ההיגוי והמפקחת הכוללת
גב' סיגל אחיטוב: מפקחת גני ילדים ממלכתי דתי
גב' הניה בראס: מפקחת גני ילדים ממלכתי
מר יעקב שבות: מפקח בממלכתי דתי
גב' אורה אוריאל: מתאמת מפתנים אגף שח"ר
מנהל אגף החינוך עיריית טבריה
גב' שוש פיניאן: מנהלת שיקום שכונות
גב' אילנה נחום: מנהלת הרווחה והשקום בחינוך

תפקידי צוות ההיגוי:

1. גיבוש תוכניות פדגוגיות בראיה מערכתית כוללת לקידום האוכלוסיות החלשות בישוב.
2. התוויית מדיניות חינוכית יישובית בהתאם למטרות אגף שח"ר ובהתאם לצרכי היישוב ולאופיו.
3. ניסוח המטרות וקביעת יעדי פעולה ולהשגתם.
4. הקצאת משאבים לתחומים השונים.
5. מעקב אחר הביצוע השוטף של התוכניות ועריכת סיורים.
6. הכנת סיכום שנתי על הפעילות הכוללת.
7. אישור הצעות לשינויים בתוכניות.
צוות ההגוי ביישוב בוחן את צרכי היישוב , מגדיר את הבעיות, קובע מדיניות ויעדים חינוכיים. מציע דרכי פעולה אפשריים להשגת יעדים אלה לטוווח הארוך ולטווח הקצר.

חלוקת התקציב תעשה על פי שנת לימודים כגון:

שלב א' : ספטמבר-דצמבר.
שלב ב' : ינואר - אוגוסט.

הצעת התוכנית ותהליך אישורה:

מלאחר קיום תהליכים בתחום פעולתו יגישו צוות ההיגוי הצעת תוכנית מפורטת של הפעולות שהוא מבקש כדי להשיג את יעודן. התוכנית תגובש ותיכתב בחוברת במתכנות אחידה, תקבל את אישורה על ידי צוות היגוי אגף שח"ר הממונה של האגף ומנהל המחוז. יצורפו אליה הפורטוקולים של הדיונים בצוותי היגוי, התוכנית תיבדק ותאושר ע"י הנהלת האגף, במחוז ובמטה במשרד החינוך בירושלים.

טופס פניה ישירה למחלקת חינוך ונוער - רווחה חינוכית
שם מלא (*)
שם מלא חסר
דואר אלקטרוני (*)
דואר אלקטרוני חסר או לא קיים
טלפון
מספר טלפון חסר
שלח פניה   
נושא הפניה (*)
Invalid Input
תוכן ההודעה
Invalid Input
 
מפה תיירותית small_line_02 מסלולי טיול small_line_02 נופשים בחופים