אתה כאן חברה כלכלית
sideBarהחברה הכלכלית טבריה בע"מ PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

החברה הכלכלית לטבריה בע"מ הוקמה בשנת 1988. מטרת החברה הנה מתן תנופה לפיתוח העיר באמצעות ביצוע פרוייקטים כלכליים, תיירותיים ואחרים תוך הקפדה על ביצוע מדיניות מועצת העיר.


בהיות החברה העירונית חברה בעירבון מוגבל. אין היא שונה מבחינה משפטית – עסקית מכל חברה בע"מ והיא פועלת כגוף עסקי לכל דבר ועניין. החברה פועלת כמשק סגור, בעל מדדי הצלחה כלכליים.
הפעילות היא בעלת אופי משימתי ויעדים ברורים. 

העברת פעולות מסוימות מהרשות לחברה העירונית מכילה יתרונות תפעוליים ויתרונות כלכליים.
יתרונותיה של החברה הכלכלית על פני הרשות הם בכך שהחברה העירונית נמצאת למעשה בנקודת המפגש שבין צרכי השוק לבין מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות ובין בעלי ההון (היזמים). החברה הכלכלית נמצאת למעשה בצומת שבין התחום העסקי בו ההתנהגות מוכתבת ע"י שיקולים של יעילות ורווח, לבין התחום השלטוני, ציבורי בו השיקולים המנחים הם מינהל תקין ושמירה על אינטרס ציבורי.

החברה הכלכלית היא גוף מצומצם ויעיל הקונה שירותי מיקור. דרך זו הוכחה ככלכלית ויעילה מבחינה עסקית וציבורית המאפשרת התנתקות מהגוף נותן השירות מיד לאחר גמר ביצוע הפרויקט.
החברה הכלכלית משמשת כגשר וכלי לפיתוח וקידום הרשות המקומית באמצעות יזמות עיסקית ופיתוח כלכלי.

מבנה ארגוני

יו"ר הדירקטוריוןראש עיריית טבריה מר רון קובי

מנכ"ל החברהמר ישראל ענתבי

החברה הכלכלית מנוהלת על ידי דירקטוריון החברה המורכב מ: 1/3 עובדים בכירים 1/3 נבחרי ציבור 1/3 חברי מועצה.
בחברה 4 מחלקות:

  • כתובת דואר אלקטרוני זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת , טלפון - 1599-530-333
  • ניהול חופי הרחצה
  • ניהול שווקים תיירותיים
  • פרויקטים כלכליים

בחברה מועסקים 6 עובדים קבועים: 6 פקחי חנייה ו11 עובדי חוף זמניים.

תחומי פעילות החברה

  • תפעול רשות החנייה העירונית
  • ייזום פרויקטים מסחריים בתחומי התיירות והתחבורה
  • הקמה ותפעול של שווקים תיירותיים
  • ייזום מכרזי זיכיון לשילוט
  • תאום פרויקטים של מ.מ.י
  • תאום פרויקטים של חמ"ת
 
מפה תיירותית small_line_02 מסלולי טיול small_line_02 נופשים בחופים