אתה כאן אגפים ומחלקות העירייה
sideBarאגפים ומחלקות העירייה PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

 

חברי מועצת העיר

 

 

לשכת ראש העיר

 

חברי מועצת העיר
פרוטוקולים
תוצאות בחירות טבריה
דוברות והסברה
לשכה משפטית
היחידה למידע ולסטטיסטיקה
לשכת סגן ומ"מ ראש העיר
לשכת סגן ראש העיר
לשכת סגן ראש העיר
מבקר העירייה 

חינוך ונוער

 

 

מבנה ארגוני
המחלקה לנוער וקליטת עליה
הגיל הרך
חינוך יסודי
חינוך על יסודי
מניעת נשירה (קב"ס)
רווחה חינוכית
הסעות תלמידים
גופים נלווים
יח' לקידום נוער

לשכת מנכ"ל

 בטחון וחירום
מוקד עירוני
פניות הציבור
תברואה


 

 

תיירות

 

 

איכות חיים וסביבה

 


מחלקת הספורט

 ניקיון
פיקוח עירוני
איכות הסביבה
שירות וטרינרי
רישוי עסקים
טבריה ממחזרת

שירותי רווחה

 שירותים חברתיים
העמותה למען הקשיש
עמותות וארגוני תמך
עבודה קהילתית סוציאלית
יחידה להתנדבות

 

משאבי אנוש ומחשוב

 

קהילה תרבות ומתנ"סים

 משאבי אנוש
נכסים וביטוח
מחשוב
גיל הזהב
קונסרבטוריון עירוני
מתנ"סים
ספריה עירונית
בית יד לבנים
 המרכז לחינוך ימי
תרבות תורנית
אירועים וטקסים עירוניים


 

כספים

 

 

ארנונה
רכש ואספקה
גזברות
גבייה
תמצות דוחות כספיים


 

הנדסה ופרויקטים

טיפוח נכסים ציבוריים

 תאגיד המים - מי רקת
פרויקטים
נכסים ומדידות
פיקוח על הבניה
המחלקה לחזות ותרבות דיור
בינוי ואחזקת מבני חינוך
מחלקת גינון
תחזוקת כבישים ומדרכות
חזות ושמירת מבנים
מחלקת חשמל


 
מפה תיירותית small_line_02 מסלולי טיול small_line_02 נופשים בחופים