אתה כאן
sideBarחוק חופש המידע בעיריית טבריה PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

"הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית היא אחת מזכויות היסוד במשטר דמוקרטי, הוא תנאי בסיסי להגשמתו של חופש הביטוי ולמימוש זכויותיו הפוליטיות והאחרות של אדם בכל תחומי החיים...". (מתוך דברי ההסבר להצעת חוק חופש המידע  התשנ"ז -1997). 


דבר הממונה על חוק חופש המידע בעיריית טבריה 

חוק חופש המידע התשנ"ח-1998 מעגן בחקיקה את זכותו של כל אזרח או תושב לקבל מידע מרשויות ציבוריות. החוק והתקנות קובעים הוראות לגבי מידע שרשויות ציבוריות חייבות להעמיד לרשות הציבור מיוזמתן ולגבי מידע שהן חייבות להעמיד לרשותו של היחיד על פי בקשתו . הממונה על ביצוע החוק הוא שר המשפטים. 

אני מתכבד לפרסם את דו"ח הממונה על הפעילות ליישום חוק חופש המידע בעיריית טבריה (לשכת המנכ"ל המשמש גם כממונה על חופש המידע בעיריית טבריה).   

הדו"ח כולל את ניתוח הנתונים מ 1 בינואר  ועד ליום 31 בדצמבר על פי הוראות חוק חופש המידע.   

הדו"ח כולל את הבקשות שטופלו באמצעות לשכת המנכ"ל ובסיוע הלשכה המשפטית בעיריית טבריה. 

ניתן לומר שככלל, כל הפניות למידע שמתקבלות נענות במסגרת האפשרויות העומדות לרשות ובמסגרת המגבלות שנכללו במסגרת חוק חופש המידע, מתוך שקיפות ומתן שירות איכותי ונאות לפניות התושבים. 

אנו פועלים ככל שניתן על מנת לייעל ולשפר את השירות אותו מבקשת עיריית טבריה להנחיל אל מול תושביה ואורחיה בכלל וכמו-כן, אף במסגרת חוק חופש המידע.


 

דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2016

דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2015

דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2014

דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2013

 

טופס בקשה להעמדת מידע לציבור

 

דרכי התקשרות: 
 

כתובת :      

מנכ"ל העירייה והממונה על חופש המידע,
עיריית טבריה רחוב טבור הארץ,
ת.ד. 508  טבריה 14105.  

 

במייל: 

כתובת דואר אלקטרוני זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת  

מירי כהן, עוזרת לשכת מנכ"ל. 

 

טלפון:         

04-6739502

 

פקס:

04-6739629

 
מפה תיירותית small_line_02 מסלולי טיול small_line_02 נופשים בחופים