אתה כאן
sideBarטבריה עולה בחינוך PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

zcout_lebagrut

עליה מרשימה נוספת של 8% בהישגי הבגרות בטבריה של שנת תשע"ז בהשוואה לשנת תשע"ו*  בעיריית טבריה מצביעים על עליה מסכמת של  בהישגי הבגרות 15.5% במהלך ה 5 השנים האחרונות * בתוך כך פירסם משרד החינוך כי ישנה עליה משמעותית גם במספר הניגשים ל 5 יחידות במתמטיקה בטבריה, כאשר אחוז הבנות עומד על 57% לעומת 43% של הבנים *

בשנת הלימודים תשע"ז נקבעה עליה דרמטית של 8% בשנה בהישגי הבגרות בטבריה, בהשוואה לשנת תשע"ו, ועליה מסכמת של  15.5% במהלך ה-5 שנים האחרונות מאז שנת 2013. בזמן שהממוצע הארצי עלה בחמש שנים האחרונות ב 5% בלבד בטבריה עלו אחוזי הבגרות באותה תקופה ב- 15.5%. העליה המשמעותית באה לביטוי בכל המדדים גם בקרב אלה הלומדים ברשות וגם בקרב הגרים ברשות. גידול זה נובע מהאמונה שכל תלמיד יכול ומתן מענה אישי לכל תלמיד ותלמידה בכל המגזרים, דבר המעיד על עבודה מאומצת של התלמידים, צוותי בתי הספר, הרשתות, ההורים, משרד החינוך ותכנית חינוכית משלימה אדליס-דרכא, תרומה שמביאה את החינוך להישגים לימודיים משמעותיים ומקדמת פדגוגיה חדשנית. בעיריית טבריה גאים בבתי הספר התיכוניים אשר עברו את רף ה-80% זכאי בגרות וצופים המשך עליה בשנים הקרובות. בתוך כך פירסם משרד החינוך כי ישנה עליה משמעותית גם במספר הניגשים ל 5 יחידות במתמטיקה בטבריה, כאשר אחוז הבנות עומד על 57% לעומת 43% של הבנים, קצת גבוה משיעור הממוצע הארצי.
ניתן לצפות בנתונים המלאים באתר שקיפות בחינוך של משרד החינוך.

 
מפה תיירותית small_line_02 מסלולי טיול small_line_02 נופשים בחופים