אתה כאן
sideBarעיריית טבריה הרחיבה את החניון הפתוח הצמוד ללשכת הגיוס באופן משמעותי PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

henyon

במסגרת עבודות התשתית להרחבת החניון גדל שטח החניון מ1.5 דונם ל 6 דונם* במקום שררה מצוקת חניה והורים ומתגייסים נאלצו לחנות במקומות אסורים לחניה, דבר שגרר מתן דוחות חניה* ראש העיר יוסי בן דוד: "הכשרת החניון והגדלתו, הינה רק צעד אחד ממכלול של פעולות שאנו מבצעים לחיזוקה של לשכת הגיוס האזורית בטבריה*

אזור לשכת הגיוס סובל בשנים האחרונות ממצוקת חניה בולטת, הן עקב הימצאותם של מבנים פרטיים, מוסדות ציבור, דרכי גישה צרות היוצרים גם עומסי תנועה במיוחד בשעות הבוקר, ובעיקר בשל העובדה כי החניון הסמוך לכניסת לשכת הגיוס, היה קטן וצר מלהכיל את עשרות כלי הרכב שבאמצעותם הגיעו מלש"בים, המתגייסים, מלוויהם ובני משפחותיהם. פעמים רבות נאלצו אותם האנשים אשר פקדו את לשכת הגיוס מחוסר ברירה להעמיד את כלי רכבם לחניה באזורים לא מורשים לחניה, כגון צירים סמוכים עם אדום לבן וכולי', דבר שגרר מתן דוחות חניה ע"י פקחי העירייה. תופעה זו גרמה לתרעומת גדולה בקרב המבקרים ולא נעלמה מעיניהם של צמרת מקבלי ההחלטות בהנהגה העירונית. בנוסף לכך במהלך השלוש השנים האחרונות הופיעו השערות שונות בתקשורת כי צה"ל ומשרד הביטחון שוקלים להעתיק את לשכת הגיוס האזורית מטבריה לאזור חיפה. ראש העיר יוסי בן דוד הנחה על ביצוע עבודות דחופות במסגרת צו חניה שניתן להרחבה משמעותית של החניון הפתוח הסמוך ללשכת הגיוס. יודגש כי החניון הוא פתוח ולא מושתתת עליו אגרת חניה כל שהיא. עד כה היה שטחו של החניון כדונם וחצי בלבד ועתה עם סיום עבודות ההרחבה שטחו הכולל שולש והוא ומגיע עד לשטח של 6 דונם. ראש העיר יוסי בן דוד התייחס לעבודות: "ביצענו שורה של פעולות לחיזוקה של לשכת הגיוס האזורית בטבריה, הגדלתו והרחבתו של החניון תקל במקצת בנושא עומס התנועה בשעות הבוקר ומצוקת החניה על באי לשכת הגיוס. גם בחזית הקדמית של הלשכה מכיוון רחוב אלחדיף בוצעו עבודות הכשרה של שטח נוסף, כולל עבודות תשתית שבוצעו בתוך שטח הלשכה. בכל הקשור לכוונה שהיתה בעבר בנושא העתקת לשכת הגיוס מטבריה, הבהרנו את עמדתנו בצורה חד משמעית הן לשר הביטחון הנוכחי והקודם, והן למנכ"ל המשרד האלוף במיל' אודי אדם שרק לפני מספר חודשים ערך ביקור עבודה בטבריה ובלשכת הגיוס, ואני בהחלט שמח שעמדנו כחומה בצורה כנגד כוונה זו, ולשכת הגיוס בטבריה נותרת על כנה, ואף מתרחבת ומחזקת את מעמדה כלשכת גיוס אזורית כפי שהיה עד כה".

במונה לעיל: מראה העבודות בחניון הפתוח המורחב סמוך ללשכת הגיוס.

 
מפה תיירותית small_line_02 מסלולי טיול small_line_02 נופשים בחופים