אתה כאן
sideBarעיריית טבריה ממשיכה במבצע פינוי הגרוטאות והרכבים הנטושים ברחבי העיר PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

pinui_recev_natosh

בעלי רכבים ישנים שלא יפנו את רכבם עלולים לשלם קנס בגובה 320 ₪, כולל תשלום על גרירה ואחסנת רכב במגרש * מאז תחילת המבצע נגררו כ 20 רכבים ולמעלה מ 200 רכבים פונו עצמאית לאחר קבלת התראה מקדימה* העירייה תגביר את האכיפה לקראת החגים

בהמשך להנחייתו של ראש העיר יוסי בן דוד, ממשיכה עיריית טבריה בימים אלה במבצע פינוי גרוטאות ישנות ורכבים נטושים , ברחבי העיר וביצוע אכיפה מוגברת בנושא באמצעות פקחי השיטור העירוני המשולב ובהובלתו של מנכ"ל העירייה עופר אזרד וקב"ט העירייה עמי ועקנין. לרוב מדובר ברכבים ישנים, נטושים ועזובים, המוצבים בצדי הדרכים כאבן שאין לה הופכין, מסכנים את התנועה ולעיתים אף מפריעים לשגרת החיים הציבוריים, תופסים חניות מיותרות ואף פוגעים קרוב לוודאי באיכות הסביבה ובמראה החזותי שלה. מאז תחילת המבצע נגררו פיזית כ 20 רכבים ולמעלה מ 200 רכבים פונו באופן עצמאי ע"י בעליהם לאחר קבלת התראה מהשיטור המשולב. התהליך האמור מתבצע כדלקמן: כאשר מתקבלת פנייה לגבי הימצאותו של רכב נטוש, ראשית מצלמים את הרכב וממתינים תקופה של  60 יום. במהלך תקופה זו מנסים לברר את זהות הבעלים ואף עורכים לשם כך ביקורות נוספות במקום הימצאות הרכב. בתום התקופה ניתנת התראה בת חודשיים בדמות מדבקת הודעה ראשונה צהובה המוצמדת לשמשת הרכב ובה מפורטת הדרישה לפנות את הרכב בתוך 60 יום. בנוסף נשלח לבעלים מכתב התראה המפרט את החוק ואת פרטי התהליך. לאחר 60 יום מוצמדת לרכב מדבקת התראה אדומה, הודעה שניה בת 48 שעות על הכוונה לגרור את הרכב מהמקום,  ובמקביל נרשם דו"ח על סך 320 ₪ לבעלים על השארת רכב נטוש והצבת מכשול ברשות הרבים. בתום זמן ההתראה השניה של ה – 48 שעות, מבוצעת הגרירה למגרש גרוטאות הנמצא בנהריה תוך השתת עלויות הגרירה על הבעלים. כמו כן יישא הבעלים את עלות ימי אחסנת הרכב במגרש אל מול בעל המגרש.  בהתאם לחוק, בסמכותה של עיריית טבריה לעשות כרצונה ברכב האמור לרבות מכירתו לשם גביית ההוצאות במידה ואלה לא שולמו ע"י הבעלים. בסמכותם של גורמי האכיפה אף לבצע גרירה בתהליך מקוצר של 14 יום והתראה נוספת של 48 שעות בצירוף קנס, במקרה שמדובר ברכב נטוש שחסרים בו חלקים מהותיים ובמידה והרכב מסכן את התנועה ועקב כך את שלום הציבור. בכוונת עיריית טבריה לבצע אכיפה מוגברת בנושא זה בתקופה הקרובה, זה הזמן לפעול!, כל מי שברשותו כלי רכב נטוש/ללא שימוש, מתבקש לפנות את רכבו באופן עצמאי טרם אכיפת המבצע.

בתמונה לעיל: גרירת רכב נטוש ברחבי העיר.

 
מפה תיירותית small_line_02 מסלולי טיול small_line_02 נופשים בחופים