אתה כאן
sideBarחבר מועצת העיר פנחס ועקנין הצטרף לקואליציה במהלך ישיבת מועצת עיר סוערת PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

y.moatza

הנושאים המרכזיים שנדונו בישיבת המועצה: קריאת כיכר ומקטע רחוב הסמוך לקניון דנילוף ע"ש דוד דנילוף ז"ל * אישור הגשת תביעת נגד הסתה ברשתות החברתיות בכפוף לאישור משרד הפנים * הסכם ניהול והפעלה בין העירייה לחכ"ל * צירוף חבר מועצת העיר פנחס ועקנין לקואליציה  * אישור תב"רים בהיקף של 24 מליון ש"ח * תב"ר להכשרת כביש הגישה והטיילת באזור מעגן הדיג וחוף הדקל על ציר 90 בכניסה הצפונית
במהלך ישיבת מועצה מן המניין שנערכה השבוע באולם הישיבות של עיריית טבריה, הצליח ראש העיר יוסי בן דוד להעביר את כלל הנושאים וההצעות שעלו לדיון ברוב קולות. במהלך הישיבה שהיתה סוערת במיוחד עדכן ראש העיר על הצטרפותו של חבר מועצת העיר פנחס ועקנין לקואליציה המתרחבת שמונה נכון להיום תשעה חברי קואליציה מול שישה חברים באופוזיציה. בתחילת הישיבה העלה ראש העיר הצעה שהופיעה בסדר היום על קריאת כיכר ומקטע רחוב ברחוב יהודה הלוי הסמוך לקניון דנילוף על שמו של דוד דנילוף ז"ל, ההצעה עברה פה אחד. נושא נוסף שגרר המון אמוציות הוא אישור ההצעה על הגשת תביעה מטעם העירייה כנגד הסתה ברשתות החברתיות. לצורך הגשת התביעה העתידית פעלה העירייה על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים משנת 2004 המתיר לעירייה לפעול בעניין במקרה של פגיעה בעובדי העירייה או בנבחריה. מהותה של תביעה זו היא דיבה והוצאת לשון רע כפי שהם באים לידי ביטוי ברשת כנגד נבחרי הציבור ועובדי העירייה. הצעה זו עברה ברוב של 9 חברים מול 5 מתנגדים מהאופוזיציה, כאשר תביעה זו  תוגש בעתיד רק בכפוף לאישור משרד הפנים.  עוד נושאים שנדונו בישיבת המועצה: אישור של תב"רים בהיקף של 24 מיליון ₪ כולל תב"ר שהתקבל רק לאחרונה ממשרד התחבורה על סך 10 מיליון ₪ לטובת הכשרת כביש הגישה והטיילת באזור מעגן הדיג וחוף הדקל בציר 90 שהינו ציר תיירותי בכניסה הצפונית לעיר. עם או בלי קשר לפוסט המחאה שהעלה ראש העיר ובראיונות השונים בכלי התקשורת אודות אי יישום החלטת הממשלה מ 2012, תב"ר זה התקבל כתוצאה משיחות רבות שקיים ראש העיר בנושא זה עם גורמים בכירים במשרד התחבורה יש לציין כי תב"ר זה הוא חלק מהחלטת הממשלה 4511 מאפריל 2012. המועצה אישרה גם טיוטת הסכם ניהול והפעלה בין עיריית טבריה ובין החברה הכלכלית לפיתוח טבריה וזאת

ע"פ חוות דעת של רו"ח ניר רחמני הגורסת כי ישנה כדאיות כלכלית וניהולית בניהול הפרויקטים המפורטים בהסכם, ע"י החברה הכלכלית. כמו כן אישרה המועצה לאשר את המלצת ועדת התמיכות העירונית למתן מקדמה בגובה 25% למוסדות הציבור הפועלים בתחום הספורט ואשר הגישו בקשות לתמיכות בספורט לשנת 2017 ואישור נטילת הלוואה בשנת 2017 במסגרת תכנית ההבראה לשנים 2017-2018 שאושרה כזכור בישיבת המועצה הקודמת. הישיבה צולמה בשידור חי באתר הפייסבוק של עיריית טבריה הדף הרשמי, כחלק מהנחיית ראש העיר לביצוע תהליך עידוד השקיפות ושיתוף ציבור התושבים במהלכן של ישיבות המועצה.

בתמונה לעיל:  ישיבת מועצה מן המניין - ינואר 2017. 

 
מפה תיירותית small_line_02 מסלולי טיול small_line_02 נופשים בחופים