ספר טלפונים בעלי תפקידים

​​​​​​​​​​​מזכירות: 04-1111111
שעות מענה טלפוני: 8:00-15:00