הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
Eng
Fra
סגור תפריט

 ספר טלפונים - יחידות העירייה

שם היחידה מועצת העיר
אגף לשכת ראש העיר
מחלקה מועצת העיר
יחידה  
מנהל/ת  
מזכירה  
כתובת  
טלפון  
פקס  
שעות קבלת קהל
 
דואר אלקטרוני  
סדר הופעה 20
תיאור

​​​​

שם ומשפחהתפקיד ברשות
בועז יוסףיו"ר ועדה ממונה ויו"ר ועדות העירייה לבחירת עובדים בכירים, כספים, מל"ח, ועדת המשנה לתו"ב, בטיחות בדרכים ושימור אתרים. 
רועי דהן סגן ומ"מ יו"ר ועדה ממונה, יו"ר ועדת חינוך וקליטה וחבר בוועדות מכרזים, בחירת עובדים בכירים, כספים, המשנה לתו"ב, קידום מעמד הילד וועדת שימור אתרים.
שלמה כהןחבר ועדה ממונה, יו"ר ועדת הנחות וחבר בוועדות מכרזים, כספים, מל"ח, המשנה לתו"ב וועדת איכות הסביבה.
יוסי חדדחבר ועדה ממונה, יו"ר ועדת מכרזים, יו"ר ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור וחבר בוועדות הנחות, כספים, המשנה לתו"ב, חינוך וקליטה, קידום מעמד הילד, שמות רחובות/הנצחה וועדת שימור אתרים.
יוסי עדסחבר ועדה ממונה, חבר בוועדות הנחות, כספים, ועדת המשנה לתו"ב ואיכות הסביבה.
לילי פיינטוך חברת ועדה ממונה, חברה בוועדות לבחירת עובדים בכירים, כספים, ועדת המשנה לתו"ב, בטיחות בדרכים, הנצחת זכרם של נרצחי טרור, שמות רחובות/הנצחה, איכות הסביבה ושימור אתרים.
יעקב מגלחבר ועדה ממונה, יו"ר הוועדה לענייני ביקורת וחבר בוועדות מל"ח, חינוך וקליטה, קידום מעמד הילד וועדת תחבורה.
עמינדב  פינשטייןחבר ועדה ממונה, יו"ר ועדת תחבורה וחבר בוועדות לענייני ביקורת, חינוך וקליטה, קידום מעמד הילד, הנצחת זכרם של נרצחי טרור וועדת שמות רחובות/הנצחה.
עודד נצר חבר ועדה ממונה, יו"ר הוועדה לאיכות הסביבה וחבר בוועדות לענייני ביקורת, בטיחות בדרכים, מאבק בנגע הסמים המסוכנים, מיגור האלימות וועדת תחבורה.
סיון גולד​שטיין - הברחברת ועדה ממונה, יו"ר הוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים, יו"ר הוועדה למיגור האלימות וחברה בוועדות כספים, המשנה לתו"ב וועדה לקידום מעמד הילד.
מירית בתית​וחברת ועדה ממונה, יו"ר הוועדה לקידום מעמד הילד וחברה בוועדות כספים, מל"ח, המשנה לתו"ב,​​ חינוך וקליטה, מאבק בנגע הסמים המסוכנים וועדה למיגור האלימות.תמונה
 
קישור חליפי
סטאטוס פעיל כן
תמונה לתצוגת תתי יחידות
 
קבצים מצורפים

מועצת העיר

​​​​

שם ומשפחהתפקיד ברשות
בועז יוסףיו"ר ועדה ממונה ויו"ר ועדות העירייה לבחירת עובדים בכירים, כספים, מל"ח, ועדת המשנה לתו"ב, בטיחות בדרכים ושימור אתרים. 
רועי דהן סגן ומ"מ יו"ר ועדה ממונה, יו"ר ועדת חינוך וקליטה וחבר בוועדות מכרזים, בחירת עובדים בכירים, כספים, המשנה לתו"ב, קידום מעמד הילד וועדת שימור אתרים.
שלמה כהןחבר ועדה ממונה, יו"ר ועדת הנחות וחבר בוועדות מכרזים, כספים, מל"ח, המשנה לתו"ב וועדת איכות הסביבה.
יוסי חדדחבר ועדה ממונה, יו"ר ועדת מכרזים, יו"ר ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור וחבר בוועדות הנחות, כספים, המשנה לתו"ב, חינוך וקליטה, קידום מעמד הילד, שמות רחובות/הנצחה וועדת שימור אתרים.
יוסי עדסחבר ועדה ממונה, חבר בוועדות הנחות, כספים, ועדת המשנה לתו"ב ואיכות הסביבה.
לילי פיינטוך חברת ועדה ממונה, חברה בוועדות לבחירת עובדים בכירים, כספים, ועדת המשנה לתו"ב, בטיחות בדרכים, הנצחת זכרם של נרצחי טרור, שמות רחובות/הנצחה, איכות הסביבה ושימור אתרים.
יעקב מגלחבר ועדה ממונה, יו"ר הוועדה לענייני ביקורת וחבר בוועדות מל"ח, חינוך וקליטה, קידום מעמד הילד וועדת תחבורה.
עמינדב  פינשטייןחבר ועדה ממונה, יו"ר ועדת תחבורה וחבר בוועדות לענייני ביקורת, חינוך וקליטה, קידום מעמד הילד, הנצחת זכרם של נרצחי טרור וועדת שמות רחובות/הנצחה.
עודד נצר חבר ועדה ממונה, יו"ר הוועדה לאיכות הסביבה וחבר בוועדות לענייני ביקורת, בטיחות בדרכים, מאבק בנגע הסמים המסוכנים, מיגור האלימות וועדת תחבורה.
סיון גולד​שטיין - הברחברת ועדה ממונה, יו"ר הוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים, יו"ר הוועדה למיגור האלימות וחברה בוועדות כספים, המשנה לתו"ב וועדה לקידום מעמד הילד.
מירית בתית​וחברת ועדה ממונה, יו"ר הוועדה לקידום מעמד הילד וחברה בוועדות כספים, מל"ח, המשנה לתו"ב,​​ חינוך וקליטה, מאבק בנגע הסמים המסוכנים וועדה למיגור האלימות.