הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
Eng
Fra
סגור תפריט

 ספר טלפונים - יחידות העירייה

שם היחידה ארנונה
אגף כספים
מחלקה הכנסות וגביה
יחידה ארנונה
מנהל/ת  
מזכירה  
כתובת רחוב הגליל 52, בניין גליל סנטר קומה ג', ת.ד. 421, מיקוד: 1410301
טלפון 072-2755446
פקס 04-9128889
שעות קבלת קהל

​ימים ראשון ורביעי, בין השעות 8:30 - 12:30, 16:00 - 18:00
ימים שני שלישי וחמישי, בין השעות 8:30 - 14:00
* תינתן עדיפות לקובעי תור מראש
 לתיאום וזימון תור מראש ​​​

ניתן לפנות באופן מקוון בכל פניה או בקשה ולבצע מספר רב של פעולות באמצעות כניסה לשירותים מקוונים


דואר אלקטרוני  
סדר הופעה 115
תיאור
​​​​​​​​בהתאם לסעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל"ו - 1976, מינתה מליאת מועצת עיריית טבריה, בישיבתה מיום י"א בסיוון התש"ף (3 ביוני 2020), את לבנת דהאן, גזברית עיריית טבריה, למנהלת הארנונה לעניין החוק האמור.
* פורסם בילקוט הפרסומים מס' 8912, 11 ביוני 2020.

מהי ארנונה?

הארנונה הכללית הנה מס המוטל מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה על המחזיקים בנכסים בתחומי העיר.
שיעור הארנונה נקבע ע"פ חוק ההסדרים וצו הארנונה האמור להיות מאושר ע"י שרי הפנים והאוצר.
חיוב הארנונה הינו שנתי (מינואר עד דצמבר) והוא נקבע על פי סוג הבניין, השימוש והשטח. תשלום הארנונה באופן סדיר ע"י התושבים מבטיח פעילות תקינה של הרשות המקומית ומימון סדיר של השירותים לתושבים בכל התחומים שעליהם מופקדת ואחראית העירייה.

מחלקת הגבייה:

מחלקת הגביה אחראית על גביית ההכנסות העצמיות של העירייה בנושאי ארנונה, אגרות שילוט ואישורי עירייה.

אופן התשלום:

מבלי לפגוע באמור לעיל מאפשרת העירייה לשלם את החיוב בהסדר תשלומים, אשר הראשון בהם הינו בראשון לינואר כל שנה, ואולם מובהר כי על הסדר תשלומים מסוג זה יחולו הוראות חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"מ- 1980.
למשלמים תשלום שנתי מראש תינתן הנחה בשיעור של 0.5%.
למשלמים באמצעות הוראת קבע בבנק תינתן הנחה בשיעור של 0.01% וכן יחולק כל תשלום דו חודשי לשני תשלומים.
כמו כן, ניתן לשלם טלפונית באמצעות כרטיסי אשראי.

הגשת השגה על חיובי ארנונה:

המחזיק בנכס רשאי להגיש השגה בכתב על קביעת חיוב ארנונה לשנה הנוכחית, בתוך 90 יום מתאריך קבלת הודעת התשלום השנתית, בפני מנהל הארנונה וזאת מהסיבות הבאות:
  1. הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום.
  2. נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
  3. אינו מחזיק בנכס כמשמעו בפקודת העיריות.
השגה -  ניתן להגיש השגה על שומות הארנונה. 
יש להגיש את ההשגה למחלקת הגביה ברח' גליל 52 בנין גליל סנטר קומה 3, במסירה אישית למזכירות המחלקה או בדואר רשום.
על מנהל הארנונה להשיב להשגה בתוך 60 יום ממועד קבלת ההשגה.
ניתן לערער תוך 30 יום מיום קבלת התשובה לוועדת ערר שליד הרשות המקומית.
כתובת למשלוח עררים: בניין בית יד לבנים, רחוב הגדוד העברי 4, טבריה.
דוא"ל: hmg1234law@gmail.com
​​פקס: 04-9128889

על החלטת וועדת הערר ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה, לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית.

תמונה
 
קישור חליפי
סטאטוס פעיל כן
תמונה לתצוגת תתי יחידות
 
קבצים מצורפים

ארנונה

טלפון:072-2755446
פקס:04-9128889
כתובת:רחוב הגליל 52, בניין גליל סנטר קומה ג', ת.ד. 421, מיקוד: 1410301
שעות קבלת קהל:

​ימים ראשון ורביעי, בין השעות 8:30 - 12:30, 16:00 - 18:00
ימים שני שלישי וחמישי, בין השעות 8:30 - 14:00
* תינתן עדיפות לקובעי תור מראש
 לתיאום וזימון תור מראש ​​​

ניתן לפנות באופן מקוון בכל פניה או בקשה ולבצע מספר רב של פעולות באמצעות כניסה לשירותים מקוונים


​​​​​​​​בהתאם לסעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל"ו - 1976, מינתה מליאת מועצת עיריית טבריה, בישיבתה מיום י"א בסיוון התש"ף (3 ביוני 2020), את לבנת דהאן, גזברית עיריית טבריה, למנהלת הארנונה לעניין החוק האמור.
* פורסם בילקוט הפרסומים מס' 8912, 11 ביוני 2020.

מהי ארנונה?

הארנונה הכללית הנה מס המוטל מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה על המחזיקים בנכסים בתחומי העיר.
שיעור הארנונה נקבע ע"פ חוק ההסדרים וצו הארנונה האמור להיות מאושר ע"י שרי הפנים והאוצר.
חיוב הארנונה הינו שנתי (מינואר עד דצמבר) והוא נקבע על פי סוג הבניין, השימוש והשטח. תשלום הארנונה באופן סדיר ע"י התושבים מבטיח פעילות תקינה של הרשות המקומית ומימון סדיר של השירותים לתושבים בכל התחומים שעליהם מופקדת ואחראית העירייה.

מחלקת הגבייה:

מחלקת הגביה אחראית על גביית ההכנסות העצמיות של העירייה בנושאי ארנונה, אגרות שילוט ואישורי עירייה.

אופן התשלום:

מבלי לפגוע באמור לעיל מאפשרת העירייה לשלם את החיוב בהסדר תשלומים, אשר הראשון בהם הינו בראשון לינואר כל שנה, ואולם מובהר כי על הסדר תשלומים מסוג זה יחולו הוראות חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"מ- 1980.
למשלמים תשלום שנתי מראש תינתן הנחה בשיעור של 0.5%.
למשלמים באמצעות הוראת קבע בבנק תינתן הנחה בשיעור של 0.01% וכן יחולק כל תשלום דו חודשי לשני תשלומים.
כמו כן, ניתן לשלם טלפונית באמצעות כרטיסי אשראי.

הגשת השגה על חיובי ארנונה:

המחזיק בנכס רשאי להגיש השגה בכתב על קביעת חיוב ארנונה לשנה הנוכחית, בתוך 90 יום מתאריך קבלת הודעת התשלום השנתית, בפני מנהל הארנונה וזאת מהסיבות הבאות:
  1. הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום.
  2. נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
  3. אינו מחזיק בנכס כמשמעו בפקודת העיריות.
השגה -  ניתן להגיש השגה על שומות הארנונה. 
יש להגיש את ההשגה למחלקת הגביה ברח' גליל 52 בנין גליל סנטר קומה 3, במסירה אישית למזכירות המחלקה או בדואר רשום.
על מנהל הארנונה להשיב להשגה בתוך 60 יום ממועד קבלת ההשגה.
ניתן לערער תוך 30 יום מיום קבלת התשובה לוועדת ערר שליד הרשות המקומית.
כתובת למשלוח עררים: בניין בית יד לבנים, רחוב הגדוד העברי 4, טבריה.
דוא"ל: hmg1234law@gmail.com
​​פקס: 04-9128889

על החלטת וועדת הערר ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה, לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית.