הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
Eng
Fra
סגור תפריט

 ספר טלפונים - יחידות העירייה

שם היחידה בטיחות וגיהות
אגף לשכת מנכ"ל העירייה
מחלקה בטיחות וגיהות
יחידה  
מנהל/ת  
מזכירה  
כתובת טבור הארץ, ת.ד. 508
טלפון 04-6739602
פקס 15346739602
שעות קבלת קהל
 
דואר אלקטרוני haim@tiberias.muni.il
סדר הופעה 64
תיאור

רקע כללי:

הממונה על הבטיחות הינו פונקציית מטה סטטוטורית  המייעצת לראש הרשות, למנהלי אגפים ומחלקות ולעובדים, בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים שעניינם בבטיחות, גיהות, בריאות תעסוקתית ובטיחות אש, בכפיפות  אירגונית לראש העיר/מנכ"ל העירייה ובכפיפות מקצועית לאגף הפיקוח על העבודה במשרד העבודה והרווחה (כלכלה).

מערך הבטיחות:

תחילתו של מערך הבטיחות בעיריית טבריה החל משנת 2006 עם מינוי של ממונה הבטיחות חיים בר-נתן בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה.
בארגון נהלים חדשים ובהפצת חוברות עבודה נכונה ובטוחה לכל מקצוע/ מחלקה , במינוי נאמני בטיחות , בהקמת ועדת בטיחות לטובת הבטיחות בעירייה.

תחומי פעילות הבטיחות:

 • הדרכת עובדים – הדרכת עובדים חדשים עם קליטתם בעירייה, הדרכות לפי עיסוקים / מקצועות המחלקות ( חשמלאים, מסגרים , נגרים, צביעת כבישים, תברואה, עבודה בגובה, בטיחות אש וכו')  הדרכות בקייטנות, קידום הכשרות לעובדים, פיקוח על קבלנים  והכשרת נאמני בטיחות.
 • תכנית בטיחות וניהול סיכונים – הכנת תכנית לניהול בטיחות בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה.
 • ציוד מגן אישי – בקרה  וייעוץ על רכישת ציוד מגן אישי תקני ומתאים לסוג העבודה, נעלי בטיחות , אפודים זוהרים כובעים וכפפות. ציוד לעבודה בגובה.
 • פרסום ועדכון הוראות בטיחות – הכנה ועדכון הוראות  בטיחות , נהלי בטיחות ובטיחות אש , הכנת הוראות בטיחות מקצועיות בהתאם לסוג העבודה , פרסום תקנים חדשים.
 • ניטור סביבתי – ניטור סביבתי לאיתור גורמי סיכון ומזיקים בסביבת העבודה לרעש מזיק, אסבסט, קרינה אלקטרומגנטית וסלולרית, גז ראדון וכו'.
 • תאונות בעבודה ומחלות מקצוע – ריכוז ותיעוד תאונות בעבודה ומחלות מקצוע של עובדי העירייה, הכנת דוחות ופילוח תאונות בעבודה, בירור וחקירת תאונה בעבודה ומתן המלצות ומסקנות.
 • סקרי סיכונים ומפגעים – הכנת סקרי סיכונים תקופתיים במשרדי הרשות ובמקומות בהן מתבצע עבודות כפיים מקצועיים.
 • בדיקות רפואיות תקופתיות – מעקב אחר בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדים החשופים לגורמים מזיקים.
 • בדיקות ציוד תקופתיות – בדיקה תקופתית מרוכזת בעיתוי קבוע ( כולל בדיקות מהנדס ) לציוד החייב בבדיקה עפ"י החוק , ציוד וכלי הרמה , מלגזות, מנופים, מעליות וכו' .
 • קבלני חוץ – קביעת הסדרי בטיחות להעסקת קבלן בעירייה.
 • כיבוי אש – מיפוי צרכי כיבוי אש עפ"י דרישות שירותי הכבאות, בקרת סקר ממצאי ציוד כיבוי אש קיים , בקרה על תקינות ציוד כיבוי אש , השמשה ותחזוקה מתאימה לציוד כולל מערכות גילוי אש ועשן נדרש.
 • קשרי גומלין עם גורמים חיצוניים – קיום ופיתוח קשרי חוץ שוטפים עם משרד התמ"ת / אגף הפיקוח על העבודה , המוסד לבטיחות וגיהות, ביטוח לאומי, מרפאה תעסוקתית , שירותי כבאות וארגון ממוני הבטיחות של הרשויות.
 • מסירת והפצת מידע – הפצת חוזר למנהלים, מסירת מידע וסיכונים בעבודה לעובדים, הפצת עלוני בטיחות, שילוט והכוונה , סימון חומרים מסוכנים, שילוט לציוד מגן אישי והפצת מידע.

לצפייה בנהלי בטיחות וגיהות - לחץ כאן

תמונה
 
קישור חליפי
סטאטוס פעיל כן
תמונה לתצוגת תתי יחידות
 
קבצים מצורפים

בטיחות וגיהות

טלפון:04-6739602
פקס:15346739602
כתובת:טבור הארץ, ת.ד. 508
דואל:haim@tiberias.muni.il 

רקע כללי:

הממונה על הבטיחות הינו פונקציית מטה סטטוטורית  המייעצת לראש הרשות, למנהלי אגפים ומחלקות ולעובדים, בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים שעניינם בבטיחות, גיהות, בריאות תעסוקתית ובטיחות אש, בכפיפות  אירגונית לראש העיר/מנכ"ל העירייה ובכפיפות מקצועית לאגף הפיקוח על העבודה במשרד העבודה והרווחה (כלכלה).

מערך הבטיחות:

תחילתו של מערך הבטיחות בעיריית טבריה החל משנת 2006 עם מינוי של ממונה הבטיחות חיים בר-נתן בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה.
בארגון נהלים חדשים ובהפצת חוברות עבודה נכונה ובטוחה לכל מקצוע/ מחלקה , במינוי נאמני בטיחות , בהקמת ועדת בטיחות לטובת הבטיחות בעירייה.

תחומי פעילות הבטיחות:

 • הדרכת עובדים – הדרכת עובדים חדשים עם קליטתם בעירייה, הדרכות לפי עיסוקים / מקצועות המחלקות ( חשמלאים, מסגרים , נגרים, צביעת כבישים, תברואה, עבודה בגובה, בטיחות אש וכו')  הדרכות בקייטנות, קידום הכשרות לעובדים, פיקוח על קבלנים  והכשרת נאמני בטיחות.
 • תכנית בטיחות וניהול סיכונים – הכנת תכנית לניהול בטיחות בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה.
 • ציוד מגן אישי – בקרה  וייעוץ על רכישת ציוד מגן אישי תקני ומתאים לסוג העבודה, נעלי בטיחות , אפודים זוהרים כובעים וכפפות. ציוד לעבודה בגובה.
 • פרסום ועדכון הוראות בטיחות – הכנה ועדכון הוראות  בטיחות , נהלי בטיחות ובטיחות אש , הכנת הוראות בטיחות מקצועיות בהתאם לסוג העבודה , פרסום תקנים חדשים.
 • ניטור סביבתי – ניטור סביבתי לאיתור גורמי סיכון ומזיקים בסביבת העבודה לרעש מזיק, אסבסט, קרינה אלקטרומגנטית וסלולרית, גז ראדון וכו'.
 • תאונות בעבודה ומחלות מקצוע – ריכוז ותיעוד תאונות בעבודה ומחלות מקצוע של עובדי העירייה, הכנת דוחות ופילוח תאונות בעבודה, בירור וחקירת תאונה בעבודה ומתן המלצות ומסקנות.
 • סקרי סיכונים ומפגעים – הכנת סקרי סיכונים תקופתיים במשרדי הרשות ובמקומות בהן מתבצע עבודות כפיים מקצועיים.
 • בדיקות רפואיות תקופתיות – מעקב אחר בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדים החשופים לגורמים מזיקים.
 • בדיקות ציוד תקופתיות – בדיקה תקופתית מרוכזת בעיתוי קבוע ( כולל בדיקות מהנדס ) לציוד החייב בבדיקה עפ"י החוק , ציוד וכלי הרמה , מלגזות, מנופים, מעליות וכו' .
 • קבלני חוץ – קביעת הסדרי בטיחות להעסקת קבלן בעירייה.
 • כיבוי אש – מיפוי צרכי כיבוי אש עפ"י דרישות שירותי הכבאות, בקרת סקר ממצאי ציוד כיבוי אש קיים , בקרה על תקינות ציוד כיבוי אש , השמשה ותחזוקה מתאימה לציוד כולל מערכות גילוי אש ועשן נדרש.
 • קשרי גומלין עם גורמים חיצוניים – קיום ופיתוח קשרי חוץ שוטפים עם משרד התמ"ת / אגף הפיקוח על העבודה , המוסד לבטיחות וגיהות, ביטוח לאומי, מרפאה תעסוקתית , שירותי כבאות וארגון ממוני הבטיחות של הרשויות.
 • מסירת והפצת מידע – הפצת חוזר למנהלים, מסירת מידע וסיכונים בעבודה לעובדים, הפצת עלוני בטיחות, שילוט והכוונה , סימון חומרים מסוכנים, שילוט לציוד מגן אישי והפצת מידע.

לצפייה בנהלי בטיחות וגיהות - לחץ כאן

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
חיים בר-נתןממונה בטיחות בעבודה04-6739602haim@tiberias.muni.il