אתה כאן מועצת העיר פרוטוקולים
sideBarפרוטוקולים של ישיבות מועצה PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

 

פרוטוקולים לשנת 2017

שם הישיבה תאריך הישיבה
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 1/2017 23.01.2017
פרוטוקול אישור טלפוני מול חברי המועצה מס' 2/2017 25-26.07.2017
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 3/2017
15.03.2017
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 4/2017 28.03.2017
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 5/2017 04.04.2017
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 6/2017 16.05.2017

 


פרוטוקולים שנת 2016

שם הישיבה תאריך הישיבה
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 1/2016 05.01.2016
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 2/2016 02.03.2016
פרוטוקול מישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 3/2016 22.03.2016
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 4/2016 22.03.2016
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 5/2016 19.04.2016
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 6/2016 31.05.2016
פרוטוקול מישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 7/2016 14.06.2016
פרוטוקול מישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 9/2016 06.09.2016
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 10/2016 06.09.2016
פרוטוקול מישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 11/2016 26.09.2016
פרוטוקול מישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 12/2016 23.11.2016
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 13/2016 21.12.2016
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 14/2016 26.12.2016


פרוטוקולים שנת 2015

שם הישיבה תאריך הישיבה
פרוטוקול מישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 1/2015 28.01.2015
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 2/2015 03.03.2015
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 3/2015 01.04.2015
פרוטוקול מישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 4/2015 01.04.2015
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 5/2015 05.05.2015
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 6/2015 14.07.2015
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 7/2015 08.09.2015
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 8/2015 03.11.2015

פרוטוקולים שנת 2014

שם הישיבה תאריך הישיבה
פרוטוקול מס' 1/2014 מישיבת מועצה שלא מן המניין 02.02.2014
פרוטוקול מס' 2/2014 מישיבת מועצה שלא מן המניין 02.02.2014
פרוטוקול מס' 3/2014 מישיבת מועצה מן המניין 04.02.2014
פרוטוקול מס' 4/2014 מישיבת מועצה שלא מן המניין 16.02.2014
פרוטוקול מס' 5/2014 מישיבת מועצה מן המניין 08.04.2014
פרוטוקול מס' 6/2014 מישיבת מועצה מן המניין 24.06.2014
פרוטוקול מס' 7/2014 מישיבת מועצה שלא מן המניין 24.06.2014
פרוטוקול מס' 8/2014 מישיבת מועצה מן המניין 23.09.2014
פרוטוקול מס' 9/2014 מישיבת מועצה מן המניין 28.10.2014
פרוטוקול מס' 10/2014 מישיבת מועצה מן המניין 02.12.2014
פרוטוקול מס' 11/2014 מישיבת מועצה שלא מן המניין 02.12.2014

 

פרוטוקולים שנת 2013

שם הישיבה תאריך הישיבה
פרוטוקול מס' 1/2013 מישיבת מועצה מן המניין 01.01.2013
פרוטוקול מס' 2/2013 מישיבת מועצה מן המניין 12.02.2013
פרוטוקול מס' 3/2013 מישיבת מועצה שלא מן המניין 12.02.2013
פרוטוקול מס' 4/2013 מישיבת מועצה שלא מן המניין 12.03.2013
פרוטוקול מס' 5/2013 מישיבת מועצה מן המניין 07.05.2013
פרוטוקול מס' 6/2013 מישיבת מועצה מן המניין 15.08.2013
 
מפה תיירותית small_line_02 מסלולי טיול small_line_02 נופשים בחופים