אתה כאן מועצת העיר פרוטוקולים
sideBarפרוטוקולים של ישיבות מועצה PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

 

פרוטוקולים לשנת 2019

 

שם הישיבה                                                           תאריך הישיבה 
ישיבת מועצה מן המניין מס' 1/2018-19  (ישיבה ראשונה לקדנציה) לצפייה             11.11.2018       
ישיבת מועצה מן המניין מס' 1/2019 קובץ נגיש לצפייה חלק א' חלק ב'       05.03.2019     
ישיבת מועצה מן המניין מס' 1/2019  (המשך מתאריך 5.3.19)   11.03.2019
ישיבת מועצה מן המניין מס' 2/2019 02.04.2019
ישיבת מועצה מן המניין מס' 3/2019 02.04.2019
ישיבת מועצה מן המניין מס' 4/2019 21.05.2019
ישיבת מועצה מן המניין מס' 5/2019 21.05.2019
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/2019 עמ' 1-29 עמ'30-סוף 18.06.2019
ישיבת מועצה מן המניין מס' 7/2019 19.06.2019
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 8/2019 עמ' 1-45 עמ' 46-90 עמ' 91-סוף 30.06.2019
ישיבת מועצה מן המניין מס' 9/2019 30.06.2019
ישיבת מועצה שלא מן המניין 10/2019 עמ' 1-40  עמ' 41-סוף 14.07.2019
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 11/2019 14.07.2019
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 12/2019 3.9.2019


פרוטוקולים לשנת 2018

שם הישיבה                                                           תאריך הישיבה 
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 1/2018             01.01.2018       
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 2/2018 לצפייה חלק א' חלק ב'          05.02.2018        
ישיבת מועצה מס' 3/2018- הישיבה זומנה אך לא התקיימה
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 4/2018 לצפייה 
  20.02.2018
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 5/2018 לצפייה חלק א' חלק ב'              20.02.2018       
ישיבת מועצה מס' 6/2018 - הישיבה זומנה אך לא התקיימה
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 7/2018 לצפייה חלק א' חלק ב' חלק ג' 06+13.03.2018
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 8/2018 לצפייה 06.03.2018
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 9/2018 לצפייה 13.03.2018
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 10/2018 לצפייה 30.04.2018
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 11/2018 לצפייה 10.07.2018
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 12/2018 לצפייה 24.07.2018
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 13/2018 לצפייה 06.08.2018
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 14/2018 לצפייה 21.08.2018
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 15/2018 לצפייה 16.09.2018

 

 

פרוטוקולים לשנת 2017

שם הישיבה תאריך הישיבה
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 1/2017 לצפייה 23.01.2017
פרוטוקול אישור טלפוני מול חברי המועצה מס' 2/2017 25-26.07.2017
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 3/2017 לצפייה
15.03.2017
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 4/2017 לצפייה 28.03.2017
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 5/2017 04.04.2017
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 6/2017 לצפייה 16.05.2017
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 7/2017 לצפייה 13.06.2017
פרוטוקול מישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 8/2017 לצפייה 28.06.2017
פרוטוקול מישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 9/2017 28.06.2017
פרוטוקול מישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 10/2017 28.06.2017
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 11/2017 05.09.2017
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 12/2017 לצפייה 01.11.2017
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 13/2017 01.11.2017
פרוטוקול מישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 14/2017 01.11.2017
פרוטוקול אישור טלפוני מול חבריהמועצה מס' 15/2017 נובמבר 2017
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 16/2017 05.12.2017
פרוטוקול מישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 17/2017 05.12.2017
פרוטוקול מישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 18/2017 05.12.2017

 


פרוטוקולים שנת 2016

שם הישיבה תאריך הישיבה
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 1/2016 05.01.2016
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 2/2016 02.03.2016
פרוטוקול מישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 3/2016 22.03.2016
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 4/2016 22.03.2016
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 5/2016 19.04.2016
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 6/2016 31.05.2016
פרוטוקול מישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 7/2016 14.06.2016
פרוטוקול מישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 9/2016 06.09.2016
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 10/2016 06.09.2016
פרוטוקול מישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 11/2016 26.09.2016
פרוטוקול מישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 12/2016 23.11.2016
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 13/2016 21.12.2016
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 14/2016 26.12.2016


פרוטוקולים שנת 2015

שם הישיבה תאריך הישיבה
פרוטוקול מישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 1/2015 28.01.2015
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 2/2015 03.03.2015
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 3/2015 01.04.2015
פרוטוקול מישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 4/2015 01.04.2015
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 5/2015 05.05.2015
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 6/2015 14.07.2015
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 7/2015 08.09.2015
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 8/2015 03.11.2015

פרוטוקולים שנת 2014

שם הישיבה תאריך הישיבה
פרוטוקול מס' 1/2014 מישיבת מועצה שלא מן המניין 02.02.2014
פרוטוקול מס' 2/2014 מישיבת מועצה שלא מן המניין 02.02.2014
פרוטוקול מס' 3/2014 מישיבת מועצה מן המניין 04.02.2014
פרוטוקול מס' 4/2014 מישיבת מועצה שלא מן המניין 16.02.2014
פרוטוקול מס' 5/2014 מישיבת מועצה מן המניין 08.04.2014
פרוטוקול מס' 6/2014 מישיבת מועצה מן המניין 24.06.2014
פרוטוקול מס' 7/2014 מישיבת מועצה שלא מן המניין 24.06.2014
פרוטוקול מס' 8/2014 מישיבת מועצה מן המניין 23.09.2014
פרוטוקול מס' 9/2014 מישיבת מועצה מן המניין 28.10.2014
פרוטוקול מס' 10/2014 מישיבת מועצה מן המניין 02.12.2014
פרוטוקול מס' 11/2014 מישיבת מועצה שלא מן המניין 02.12.2014

 

פרוטוקולים שנת 2013

שם הישיבה תאריך הישיבה
פרוטוקול מס' 1/2013 מישיבת מועצה מן המניין 01.01.2013
פרוטוקול מס' 2/2013 מישיבת מועצה מן המניין 12.02.2013
פרוטוקול מס' 3/2013 מישיבת מועצה שלא מן המניין 12.02.2013
פרוטוקול מס' 4/2013 מישיבת מועצה שלא מן המניין 12.03.2013
פרוטוקול מס' 5/2013 מישיבת מועצה מן המניין 07.05.2013
פרוטוקול מס' 6/2013 מישיבת מועצה מן המניין 15.08.2013
 
מפה תיירותית small_line_02 מסלולי טיול small_line_02 נופשים בחופים