אתה כאן מועצת העיר ישיבות מועצת העיר
sideBarישיבות מועצת העיר PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

ישיבות מועצה מן המניין תתקיימנה בימי שלישי בתוך חמישה עשר הימים הראשונים לכל חודש קלנדרי.

המועצה תקיים ישיבת מועצה מן המניין אחת לחודש לפחות, אך רשאית היא להחליט שלא לקיימה בשני חודשים של השנה.

ישיבת מועצה שלא המניין תתכנס ע"פ זימון ודרישה של שליש מחברי המועצה לפחות, שבעה ימים מרגע הגשת הדרישה.

ישיבות המועצה מתקיימות באולם הישיבות של העירייה, בניין העיריה קומה ג' רחוב טבור הארץ 1.

 
מפה תיירותית small_line_02 מסלולי טיול small_line_02 נופשים בחופים