sideBarרשימת מקלטים PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

דף הנחיות לשימוש במקלט בבית המשותף

 

מקלטים ציבוריים

סידורי

מס' מקלט

כתובת המקלט

 

1

1

שיכון א, רחוב טולדנו 12

בסוף שיכון א' שמאל

2

2

שיכון א, רחוב טולדנו 20

מול מקלט 1 ימין

3

3

שיכון א, רחוב טולדנו 18
בדרך למתנ"ס בכביש הסלול

מול מקלט 1 ימין

4

4

שיכון א, רחוב טולדאנו 61

ע"י מגרש כדורסל

5

5

שיכון א, רחוב טולדאנו 79
בשביל עפר ליד הכניסה למטווח

ע"י גן ילדים תמר

6

6

שיכון א, רחוב טולדאנו 50

גן שעשועים

7

7

שיכון א, רחוב השילוח 96
לפני המכלת,גןשעשועים לרדת בשביל

תחת בית-כנסת

8

8

שכונת אחווה, רחוב התבור
מול קניון גליל סנטר

ע"י כפריס, אכסניית נחום

9

9

רחוב השילוח צומת רחוב עצמון
בתוך ישיבה

בי"ס "כרמלי"

10

10

רחוב הפרחים שוק ערוני

בשוק העירוני

11

11

ככר המסגד חניון קיסר

מאחורי השקם הישן (לפני פאב הביג בן)

12

12

רחוב יהודה הלוי מתחם פלאפון

מאחורי "פלאפון" (גני הלוטוס)

13

16

שיכון א, רחוב הרב משה הכהן 39

מגרש ספורט ימינה, עד הסוף

14

17

שיכון א, רחוב טולדאנו 80

לפני המכולת משמאל
ליד התחנה

15

18

שיכון דייגים, 1100
כביש ראשי מצד ימין

בכניסה מימין

16

19

שיכון א, רחוב הרב משה הכהן 37

מגרש ספורט ימינה ע"י מתנ"ס א'

17

25

רחוב יוחנן בן זכאי
צומת רחוב ציפורי

לפני מרפאת שיניים הרמב"ם

18

27

שיכון וותיקים, רחוב מצדה

 

19

28

שיכון וותיקים, רחוב הצנחנים 28

 סוף רחוב הצנחנים
בדרך לעמידר

20

29

שיכון וותיקים, רחוב גוש עציון 11

גן צחי

21

30

שיכון וותיקים, דרך רונן חלפון

ליד מלון אש"ל
 

22

40

רחוב טבור הארץ 5 בתוך ישיבה

 

23

42

רחוב מודיעין 774
בתוך בית ספר בנות

 

24

43

רחוב אוהל יעקב 26

מאחורי ביה"ס הרב קוק

25

45

שיכון עממי, רחוב רוטשילד 5

כניסה מרווקייה- במעלה הרחוב

26

47

רחוב יהודה הנשיא 4

מעל המכולת אחרי מלון "הוד"לפני בטאן

27

48

רחוב יהודה הנשיא 12

אחרי לשכת המס – מצד ימין בירידה

28

50

רחוב אחוזת בית 11

מתחת לבית הכנסת

29

51

רחוב זיידל 5

גן חיים

30

52

רחוב גולומב (דגניה)9

ע"י בלוק מס' 9

31

53

רחוב דב הוז 9

גן משחקים

32

54

רחוב דב הוז 10

בתוך בי"ס כינר

33

55

רחוב השופטים 50

 

34

58

רחוב וורנר צומת רחוב אוהל יעקב

 

35

65

רחוב טרומפלדור צומת
רחוב החשמונאים

מול בית גינזבורג

36

66

רחוב בית וגן 11

כניסה מרבי עקיבא – צד ימין

37

67

רחוב בית וגן 12

בית ספר

38

68

שיכון ב, רחוב שיטרית 105

 

39

69

שיכון ב, רחוב שיטרית 35

מעל המקווה

40

71

שיכון ב, רחוב מצדה 61

לפני מקיף

41

72

שיכון ב, רחוב מצדה 50

לפני מקיף – ימינה

42

73

שיכון ב, רחוב מצדה 69

לפני מקיף – ימיה

43

76

שיכון ב, רחוב מצדה 70

לפני מקיף – שמאלה

44

77

שיכון ב, רחוב שיטרית 100

צמוד למרפ"ד

45

80

שיכון ב, רחוב שיטרית 17

רחוב שטרית

46

100

סמטאת הנביאים 29

 

47

101

רחוב אלנטאון 74

טחנת טיפת חלב

48

103

רחוב אלנטאון 70

אחרי איילים  מימין

49

104

רחוב ירושלים 716

ע"י מכולת ממו

50

105

רחוב יפה נוף 735

מתחת לבית הכנסת צמוד לגן ארגמן

51

106

רחוב יפה נוף 723

ע"י משפחת נורקין

52

107

רחוב ירושלים 89

ע"י משפחת צארום

53

108

שיכון ג, רחוב אהבת ציון 223

לפני החנויות מימין

54

109

שיכון ג, רחוב אהבת ציון 266

אחרי החנויות–ימינה בסוף מצד שמאל

55

110

שיכון ג, רחוב אהבת ציון 228

סמוך לבית ספר "תפארת טבריה"

56

111

שיכון ג, רחוב אהבת ציון 280

לפני קופ"ח משמאל

57

112

שיכון ג, רחוב השלום 344

לפני קופת-חולים שמאלה

58

113

שיכון ג, רחוב השלום 314

לפני קופ"ח שמאלה

59

115

שיכון ג, רחוב ברץ 390

אחרי גן הילדים

60

116

שיכון ג, רחוב ברץ 675

אחרי גן הילדים

61

117

שיכון ג, רחוב כהנא 588

 

62

121

שיכון ג, רחוב חייא ובניו 583

בית כנסת

63

122

שיכון ג, רחוב השלום(האבות) 556

המכללה למקצועות הבנייה

64

123

שיכון ג, רחוב האבות 414

רח' האבות

65

124

שיכון ג, רחוב ברץ 391

רח' ברץ מול הסטיקייה

66

125

שיכון ג, רחוב יפתח הגלעדי 210

בית כנסת

67

126

שיכון ג, רחוב עזרא 525

ע"י אברהם סלאם

68

127

שיכון ג, רחוב שפירא 532

מול הורים סלאח

69

128

שיכון ג, רחוב שפירא 490

מול משפחת עבדאל

70

129

שיכון ג, רחוב שפירא 467

מול מקלט 127

71

130

רחוב ירושלים 689

מול מעון אמונה

72

131

שיכון ג, רחוב האבות 219

רח' האבות

73

150

שיכון ד, רחוב הרב קוק 1026

תחת בית-כנסת

74

151

שיכון ד, רחוב זבוטינסקי 1019

 

75

152

שיכון ד, רחוב זבוטינסקי 1018

 

76

154

שיכון ד, רחוב זבוטינסקי 1012

מול מועדונית שקד

77

155

שיכון ד, רחוב זבוטינסקי 1071

מתחת לבית כנסת

78

156

שיכון ד, רחוב זבוטינסקי 1078

 

79

157

שיכון ד, רחוב זבוטינסקי 1072

 

80

158

שיכון ד, רחוב זבוטינסקי 1077

 

81

159

שיכון ד, רחוב רזיאל 802

בורגיבה

82

160

שיכון ד, רחוב הרב קוק 838

 

83

161

שיכון ד, רחוב הרב קוק 843

 

84

162

שיכון ד, רחוב חנה סנש 825

חד סטרי פניה ראשונה שמאלה

85

163

שיכון ד, רחוב זבוטינסקי 813

 

86

164

שיכון ד, רחוב אלפסי 846

ע"י גן אליצור אחרי פיצה רצה ימינה

87

165

שיכון ד, רחוב יצחק בן צבי 855

בית כנסת

88

166

שיכון ד, רחוב יצחק בן צבי 1007

מתחת לבית כנסת

89

167

שיכון ד, רחוב יצחק בן צבי 1010

מול אולמי חן

90

168

שיכון ד, רחוב יצחק בן צבי 1003

מול מקלט 177

91

171

שיכון ד, רחוב הרב עוזיאל

ליד בי"ס דקלים/עינבלים

92

172

שיכון ד, רחוב סיני 1055

תחת ביכ"נ ביטון

93

173

שיכון ד, רחוב שרת 1064

ליד משפחת דדון

94

174

שיכון ד, רחוב אבוחצירה 1070

ע"י מגרש כדורסל

95

176

שיכון ד, רחוב הרב קוק
צומת רחוב עוזיאל

מועדון נגמלי סמים ע"י מועדון בני עקיבא

96

177

שיכון ד, רחוב יצחק בן צבי 857

מול מקלט 168

97

178

שיכון ד, רחוב יצחק בן צבי 1068

בכניסה המערבית למשה"ב מצד שמאל

98

179

שיכון ד, רחוב זבוטינסקי 1027

בסוף הרחוב מצד ימין

99

184

שיכון ד, רחוב שרת 875

בית כנסת

100

185

שיכון ד, רחוב יצחק בן צבי 1001

 

101

186

שיכון ד, רחוב שרת 1060

 

102

187

שיכון ד, רחוב זבוטינסקי 1081

צמוד למכולת באמצע הרחוב

103

188

שיכון ד, רחוב יצחק בן צבי 860

מקלט עלי-כולל ובית כנסת על הכביש

104

189

שיכון ד, רחוב וויצמן 682

לפני העלייה למקווה

105

190

שיכון ד, נווה חן 155

 

106

191

שיכון ד, נווה חן 142

 

107

192

שיכון ד, נווה חן 170

 

108

201

מורדות טבריה, רחוב תמר 292

 

109

202

מורדות טבריה, רחוב תמר 291

 

110

203

מורדות טבריה, רחוב תמר 285

 

111

204

מורדות טבריה, רחוב תמר 272

 

112

205

מורדות טבריה, רחוב תמר 258

מול סטקיית שמחה לשעבר

113

206

מורדות טבריה, רחוב שקד 295

 

114

207

מורדות טבריה, רחוב תמר 274

 

115

208

מורדות טבריה, רחוב חלמונית

 

116

209

מורדות טבריה, רחוב שיזף 338

 

117

210

מורדות טבריה, רחוב רותם 262

 

118

211

מורדות טבריה, רחוב לוטם 202

 

119

212

מורדות טבריה, רחוב רותם 263

 

120

213

מורדות טבריה, רחוב שיטה

 

121

214

מורדות טבריה, רחוב שקד 246

 

122

215

מורדות טבריה, כליל החורש 385

 

123

216

מורדות טבריה, רחוב דובדבן 402

 

124

217

מורדות טבריה, רחוב שיטה 324

 

125

218

מורדות טבריה, רחוב תמר
(סטקיה לשעבר)

 

126

219

מורדות טבריה, רחוב שקד 253

 

127

220

מורדות טבריה, רחוב שיזף 347

 

 

 

 
מפה תיירותית small_line_02 מסלולי טיול small_line_02 נופשים בחופים