sideBarקוד אתי PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

הקוד האתי של עיריית טבריה הוא תעודת הזהות הערכית של הארגון וכללי פעילות שמהותם לכוון את התנהגותם של עובדי העירייה, להדריך אותם בקבלת החלטות ולספק להם פתרונות לדילמות שונות. כלים אלה נועדו לאפשר לעובדים לבצע באופן האפקטיבי ביותר את תפקידם. הקוד האתי מבוסס על ערכי היסוד של הדמוקרטיה ועל הדרישות השונות המעוגנות בחוק והוא שואף להגדיר לעירייה רף נורמטיבי גבוה יותר במתן השירות לתושב.

הערכים הכלולים בקוד האתי מבטאים את חזונה של העירייה כמפורט בערכי הליבה הבאים :

 • אחריות ומחויבות
 • מקצוענות ומקצועיות
 • טוהר המידות
 • נאמנות
 • כבוד האדם
 • סובלנות וסבלנות

אחריות ומחויבות

 • אנו מתחייבים, שערכים אלה ינחו את כל עשייתנו, ילוו אותנו בכל עת ועם כל מי שאיתו אנו באים במגע וישמשו אותנו בכל פעולותינון להשגת המטרות והיעדים של העירייה.
 • אנו, עובדי העירייה ומנהליה, מחויבים בראש ובראשונה לתושבי העיר ולכן כל מטרותינו ופועלינו מוקדשים לרווחתם של כלל התושבים. 
 • אנו מגלים אחריות אישית לביצוע המשימות, תוך שיתוף פעולה בין יחידות העירייה השונות,  תורמים את הידע האישי והמקצועי שלנו ואת המשאבים העומדים לרשותנו לקידום יעדי העירייה ופועלים מתוך תחושת שותפות ומחויבות להגשת שירות איכותי, מיומן, אמין ויעיל לתושבי העיר. 
 • הננו מתחייבים לדבוק במשימותינו, לעשות שימוש מושכל בנכסיה ומשאביה של העירייה ולייצג אותה באופן המכבד אותנו, את תושביה ואת נבחריה.
 • הנהלת העירייה נוטלת על עצמה להבטיח לעובדי העירייה סביבת עבודה נאותה, מאפשרת ובטוחה המעודדת חדשנות ושיפור מתמיד ככל האפשר.

מקצוענות ומקצועיות

 • אנו דוגלים בערכים של מצוינות בשירות, מקצועיות, אחריות, טוהר מידות, כבוד ושיוויוניות ושותפות.
 • עשייתנו היומיומית תושתת על שיקול דעת מקצועי שוויוני והוגן. 
 • נדבוק באמות מידה וסטנדרטים גבוהים של שירות מקצועי ואיכותי, המתבסס על ידע ומיומנות. 
 • נחתור למצוינות בעבודתנו ולדרך חשיבה יצירתית וחדשנית, נבצע את משימותינו ביעילות ובנחישות ונקפיד על שיכלול והתפתחות מתמדת למען הגשת שירותים מתקדמים וטובים יותר לתושב ככל שניתן.

כבוד האדם - הגינות והוגנות

 • אנו מאמינים שהמשאב האנושי בארגון הוא נכס חשוב ובעל ערך ונפעל בהתמדה לפיתוחו ולהכשרתו המקצועית.
 • נדאג להעצמת העובדים, לרווחתם ולפיתוח סביבת עבודה הוגנת, בטוחה ומכבדת.
 • עיריית טבריה מציבה את תושבי העיר במרכז עשייתה.
 • ננקוט ביחס של כבוד, אדיבות והוגנות כלפי כל אדם, תוך כיבוד זכויותיו וצרכיו. במסגרת זו נמנע מאפליה ופגיעה בשונה ונתחשב בצרכיו הייחודיים של הציבור אותו אנו משרתים.
 • לא ננצל לרעה את מעמדנו כלפי הציבור, כלפי הכפופים לנו וכלפי עמיתינו בכל הנוגע לענייני העירייה ובכל ענין אישי. נגלה יחס ענייני, הוגן, עקבי וצודק לסובבים אותנו מתוך הכרה בערכו ומעמדו של היחיד ושמירה על כבודו. נטפח מחויבות אישית, אמון והערכה הדדית בתוך העירייה ומחוצה לה.

טוהר המידות

 • אנו מאמינים כי עיקר ייעודנו מתבטא במתן שרות איכותי, מכבד ושוויוני לתושבים, ויצירת איכות חיים ורווחה בעבור תושבי העיר, מתוך הידברות מתמדת עימם.
 • נפעל בטוהר מידות. משמעותו של טוהר מידות היא פעילות ביושר ובניקיון כפיים, תוך הפעלה של שיקול דעת הוגן וענייני.
 • נמנע מכל פעילות היוצרת ניגוד עניינים, מניצול לרעה של תפקידנו או מעמדנו, ומקבלת מתנות וטובות הנאה, למעט מתנות סמליות מקובלות ופעוטות ערך גשמי.
 • עובדי העירייה ונבחריה יקפידו לפעול על פי ערכים אלה גם מחוץ לשעות העבודה.

סובלנות וסבלנות

 • אנו בעירייה מתייחסים לזולת בסובלנות בכבוד ובאורך רוח.
 • לא נפלה תושב, עובד או ספק על בסיס העדפה אישית.
 • נבטיח יחס אדיב וסבלני כלפי כלל הפונים אלינו למתן מענה קשוב לצרכיהם השונים.
 • נגלה אכפתיות ואהדה כלפי הפונים אלינו. נפעל בדרך ארץ גם בעת עימות אישי או מקצועי ביחס לעמיתינו והכפיפים לנו, כמו גם ביחס לתושבים אותם אנו משרתים.

נאמנות

 • כעובדי העירייה ומיצגיה אנו חבים חובת נאמנות לעירייה לשם הגשמת מטרותיה, לשמירה על האינטרס העירוני, לטיפוח איתנות העירייה וביצוע מיטבי של החלטותיה בהתאם לחוק, על בסיס הנהלים וערכי הקוד האתי.
 • נשמור בסודיות מוחלטת על כל מידע שיגיע לידנו במסגרת תפקידנו (פרט למקרים בהם הגילוי מחויב מבחינה משפטית).
 • אנו רואים עצמנו נאמני הציבור ומשרתיו ונפעל לטובת התושבים הנותנים בנו את אמונם בהוגנות, באמינות וביעילות לפתרון בעיותיהם, תוך התחשבות באינטרס הציבורי.
 • נשמור על נכסי העירייה ועל משאביה ונשתמש בהם רק לקידום מטרותיה ולא לקידום עניינינו האישיים.
 • אנו בעירייה מקפידים על נאמנות כלפי עמיתינו בעבודה, תוך שמירה על יחסי חברות והימנעות מפגיעה בשמם הטוב.
 • במעשנו נמלא את ייעודנו, נשמש דוגמא אישית ונבסס את אמון התושבים בנו.
 
מפה תיירותית small_line_02 מסלולי טיול small_line_02 נופשים בחופים