אתה כאן לשכת מנכ"ל אתיקה וחופש המידע
sideBarאתיקה וחופש המידע PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור : מנכ"ל עיריית טבריה


כתובת :
רחוב טבור הארץ, ת.ד. 508, טבריה
טלפון : 04-6739502
פקס : 04-6739629
דוא"ל אלקטרוני:

כתובת דואר אלקטרוני זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת


מנכ"ל עיריית טבריה מונה על ידי ראש הרשות ומתוקף סמכותו, כממונה על העמדת מידע לרשות הציבור ע"פ חוק חופש המידע התשנ"ח - 1998.
כמו כן  מונה מנכ"ל העירייה ע"י ראש הרשות כממונה על תלונות הציבור  ע"פ חוק הרשויות המקומיות (הממונה על תלונות הציבור) התשס"ח - 2008.

חוק חופש המידע  קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בחוק. הסייגים נועדו לשמור על זכויות מוגנות ואינטרסים ראויים כגון: בטחון המדינה, הגנת הפרטיות, הגנת סודות מקצועיים ומסחריים.  

החוק מפרט מי זכאי לקבל מידע, אילו סוגי מידע יש חובה או רשות למסור, פרטים בדבר תוכן המידע הנמסר, אופן הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית בבואה למסור מידע, וכן הוראות והנחיות בדבר נוהלי הגשת הבקשות והטיפול בהם. 

 טופס בקשה להעמדת מידע לציבור

דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2017

דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2016

דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2015

דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2014

דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2013

פרוטוקול ישיבות מועצה

פרוטוקול ישיבות ועדת מכרזים

צו הארנונה

שכר בכירים ברשות המקומית

אגרת שירותי קבורה

ועדת תמיכות:

אמות מידה לתמיכה כספית באגודות ספורט

הגשת בקשות לתמיכה מתקציב העירייה לשנת 2019 למוסד ציבור הפועל בתחום הספורט  - פרסום מתאריך 12.10.2018

הגשת בקשות לתמיכה מתקציב העירייה לשנת 2018 למוסד ציבורי הפועל בתחום הספורט  - פרסום מתאריך 27.10.2017

הגשת בקשות לתמיכה מתקציב העירייה לשנת 2017 למוסד ציבורי הפועל בתחום הספורט  - פרסום מתאריך 11.11.2016

פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מתאריך 11.1.2017

פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מתאריך 6.3.2017

הגשת בקשות לתמיכה מתקציב העירייה לשנת 2016 למוסד ציבורי הפועל בתחום הספורט - פרסום מתאריך 16.9.2015

 פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מתאריך 19.5.2016

הגשת בקשות לתמיכה מתקציב העירייה לשנת 2015 למוסד ציבורי הפועל בתחום הספורט

פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מתאריך 30.6.2014

פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מתאריך 12.1.2015

מדדי ניקיון חופים: 

דו"ח סטטיסטי: ריכוז תוצאות בדיקות מים טבעיים 2016-17

תוצאות דיגום חופי רחצה 2016-17

מדידות רעש:

דו"ח מדידת רעש - מלון ארכדיה 14.8.2017

דו"ח מדידת רעש - מלון ארכדיה 19.4.2016

דו"ח מדידת רעש - נגרית האומנים - תיקון ליקויים

דו"ח מדידת רעש - נגרית האומנים 2.9.2015

דו"ח מדידת רעש - תנובה 20.5.2015

בדיקות קרינה:

בי"ס ארליך

בי"ס כינר

בי"ס רעות

בי"ס הר-נוף

בי"ס איילים

בי"ס תחכמוני

בי"ס נצח ישראל

בי"ס נועם

בי"ס דקלים

בי"ס בית יעקב

חט"ב נופרים בגליל

ביה"ס השש שנתי אורט במעלה

אולפנית אורט טבריה

בי"ס תיכון יד חרוצים

בי"ס תיכון לבנות - מוסדות תפארת טבריה

בי"ס תיכון לבנות עטרת רחל

בי"ס תיכון ברנקו וייס

מרכז חינוכי טכנולוגי

  
מפה תיירותית small_line_02 מסלולי טיול small_line_02 נופשים בחופים