חיפוש

​תוצאות חיפוש עבור

 

 

דף הבית179208אתר הבית של עיריית טבריה, כאן תוכלו למצוא מידע אודותינו, חדשות ועדכונים, אירועים, מכרזים, דרושים, יצירת קשר עם בעלי תפקידים וכן..06/12/2020 13:23:22Eng Fra פתח/סגור תפריט Eng Fra חיפוש htmlTrueaspx
שירותים ומידע17966326/11/2017 10:58:46אודותינו יחידות העירייה תרבות ספורט ופנאי תיירות יום שחרור טבריה שינויים בהסדרי התנועה בדרך מנחם בגין שינויים בהסדרי תנועה - חסימת צומת וינגייט יום שני 14.6.2021- שינוי בקבלת קהל https://www.tiberias.muni.ilhtmlTrueaspx
יחידות העירייה17966401/01/2020 13:06:41אודותינו יחידות העירייה תרבות ספורט ופנאי תיירות יום שחרור טבריה שינויים בהסדרי התנועה בדרך מנחם בגין שינויים בהסדרי תנועה - חסימת צומת וינגייט יום שני 14.6.2021- שינוי בקבלת קהל https://www.tiberias.muni.ilhtmlTrueaspx
תרבות ספורט ופנאי17966814/02/2019 09:59:26אודותינו יחידות העירייה תרבות ספורט ופנאי תיירות יום שחרור טבריה שינויים בהסדרי התנועה בדרך מנחם בגין שינויים בהסדרי תנועה - חסימת צומת וינגייט יום שני 14.6.2021- שינוי בקבלת קהל https://www.tiberias.muni.ilhtmlTrueaspx
אודותינו17966917/12/2017 14:25:03אודותינו יחידות העירייה תרבות ספורט ופנאי תיירות יום שחרור טבריה שינויים בהסדרי התנועה בדרך מנחם בגין שינויים בהסדרי תנועה - חסימת צומת וינגייט יום שני 14.6.2021- שינוי בקבלת קהל https://www.tiberias.muni.ilhtmlTrueaspx
התמודדות עם נגיף הקורונה20840321/12/2020 12:48:46אודותינו יחידות העירייה תרבות ספורט ופנאי תיירות יום שחרור טבריה שינויים בהסדרי התנועה בדרך מנחם בגין שינויים בהסדרי תנועה - חסימת צומת וינגייט יום שני 14.6.2021- שינוי בקבלת קהל https://www.tiberias.muni.ilhtmlTrueaspx
יום שחרור טבריה41940111/04/2021 13:51:44אודותינו יחידות העירייה תרבות ספורט ופנאי תיירות יום שחרור טבריה שינויים בהסדרי התנועה בדרך מנחם בגין שינויים בהסדרי תנועה - חסימת צומת וינגייט יום שני 14.6.2021- שינוי בקבלת קהל https://www.tiberias.muni.ilhtmlTrueaspx
אגרה בגין שירותי קבורה18193821/06/2015 11:37:00להווי ידוע כי, מועצת עיריית טבריה אישרה את חוק העזר לטבריה (שירותי קבורה נוספים) התשס"ו – 2006 תשלום האגרה בגין שירותי קבורה שנקבעו בחוק העזר העירוני מסתכם בעלות חודשית סמלית של https://www.tiberias.muni.il/service/info/Documents/דוחות חוק חופש המידע/מידע כלליdocFalsedoc
יישום חוק חופש המידע בעיריית טבריה לשנת 201418174119/05/2016 06:44:00מוגש לפי חוק חופש המידע התשנ"ח - 1998 על ידי מר פרג'י שמש מנכ"ל העירייה והממונה על חופש המידע בעיריית טבריה דבר הממונה על חופש המידע 3 דו"ח הממונה על חופש המידע לתקופה https://www.tiberias.muni.il/service/info/Documents/דוחות חוק חופש המידעdocxFalsedocx
ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם18193030/11/2011 10:17:00פ ר ו ט ע מ ו ד מבנה ו/או אנטנה המשמשים לשידור וקליטה של תקשורת סלולרית (סעיף 9.7)... 13 בתי מלאכה / תעשיה ומתקני מטווחים (סעיף- 10 נכסים אחרים – בנין שלא הוגדר בהיטל (סעיף https://www.tiberias.muni.il/service/info/Documents/צו הארנונהdocFalsedoc