הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
Eng
Fra
סגור תפריט

ישיבת המליאה החודשית של הוועדה הממונה בראשות יו"ר הוועדה בועז יוסף.

ישיבת מליאה מתאריך 2.6.21
תאריך: 03/06/2021

​​

בישיבה עלו לדיון הנושאים הבאים:
  • אישור מינויו של אמיר בנבנישתי למבקר העירייה.
  • אישור המלצת ועדת הקצאות להקצאת קרקע ברחוב נורית לעמותת תפארת טבריה לצורך בניית גני ילדים. 
  • אישור המלצת ועדת הקצאות להקצאת קרקע ברחוב ורנר לעמותת זכרון מאיר לצורך בניית מעונות יום. העמותה תשתתף בעלות הבנייה על סך 1.5 מיליון ש"ח.
  • מינויה של חברת המליאה מירית בתיתו לתפקיד יו"ר הועדה לקידום מעמד הילד במקומו של חבר המליאה רועי דהן.
  • אישור צו הארנונה לשנת 2022. בצו אין עלייה בתעריפי הארנונה מעבר להעלאה המתחייבת על פי משרד הפנים לכלל הרשויות בישראל בגובה של 1.92 אחוז. 
  • הצגת דו"ח כספי רבעוני לרבעון הראשון של שנת 2021.
  •  ​​​עדכון תקציב העירייה ל-361 מיליון ש"ח.​