הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
Eng
Fra
סגור תפריט

עדכון מישיבת המליאה החודשית, חמישית לשנת 2021

ישיבת מליאה 5/2021
תאריך: 06/05/2021


אמש (ד') התכנסה הועדה הממונה לישיבת המליאה החודשית בראשות יו"ר הועדה הממונה בועז יוסף. 
על סדר היום עלו הנושאים הבאים:
 • אישור פרוטוקול מישיבת הועדה הממונה/מועצה מן המניין מס' 4/2021  מיום 7.4.21. 
 • הצגת תוכנית עבודה של החברה למתנ"סים, בהמשך להחלטת המועצה מיום 9.9.20 בדבר הכנסת החברה הממשלתית למתנ"סים לניהול המתנ"ס, ותפעול כלל ההפעלות הבלתי פורמליות ברחבי העיר באמצעות ניהול כלל המתנ"סים.
 • מינויה של עו"ד אסנת מלכה לדירקטור מטעם הציבור בדירקטוריון תאגיד מי רקת טבריה בע"מ.
 • הצגת סיכום תוכנית עבודה של הרשות - רבעון א' שנת 2021 המציגה את עיקרי המשימות אל מול ביצוע של כלל האגפים והמחלקות השונות בעירייה. תכנית זו מתקיימת לראשונה בעירייה ובסוף כל רבעון יוצגו עיקרי הדברים על ידי מנכ"ל העירייה.
 • אישור מינויו ותנאי העסקתו של מר אלי המאירי, מנהל אגף החינוך.
 • אישור מינויו ותנאי העסקתו של מהנדס העיר,  מר שני אלדן.
 • הצגת מתווה להקמת יחידת תיירות
 • אישורי תב"רים ובהם:
  - תב"ר  בסך 94,494 ₪, ישן מול חדש, מימון: משרד הבינוי והשיכון.
  - תב"ר בסך 210,278 ₪, חינוך בנושא סביבה תשפ"א - תשפ"ב, מימון: 90 אחוז המשרד לאיכות הסביבה 189,250 ₪ , קרנות רשות - 21,028 ₪ (10%).
  - תב"ר בסך 54,848 ₪, הקמת פיס ירוק - גן ליד העירייה, מימון: מפעל הפיס 100%.
  - תב"ר  בסך 287,903 ₪, הקמת פיס ירוק - גן סלח, מימון: מפעל הפיס - 100%.
  - תב"ר בסך 470,533 ₪, הקמת  פיס ירוק - גן נווה חן, מימון: מפעל הפיס -  100%.
  - תב"ר בסך 230,285 ₪, הקמת פיס ירוק - גן אחוזת בית, מימון: מפעל הפיס - 100%.
  - תב"ר בסך 912,548 ₪, הקמת פיס ירוק - גן חיים, מימון: מפעל הפיס- 100%.
  - תב"ר בסך 1,481,775 ₪ לתכנית לאומית 360 במימון משרד החינוך (92%) וקרנות רשות על סך 113,091 ₪ (8%)
  - הקטנת תב"ר בסך 10,279,853 ₪, הקמה ושיקום גינות ציבוריות ברחבי העיר. סכום ההקטנה - סך של 1,956,117 ₪, והעמדתו על סך של 8,323,736 ₪.
  - תב"ר על סך 500,000  ₪ לגינון מקרנות רשות