הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
Eng
Fra
סגור תפריט

הודעה מטעם כבאות והצלה לישראל: צו על איסור הדלקת מדורות במועד ובאיזורים מסויימם

ל"ג בעומר
תאריך: 29/04/2021

​​השנה בוחרים לחגוכ ל"ג בעומר אחרת 

לא מדליקים מדורות !

שומרים על החיים, הטבע והסביבה


צו על איסור הדלקת מדורות במועד ובאיזורים מסויימים

בתוקף סמכותי לפי תקנה 8 לתקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום מדורות) התשע"ה - 2015, (להלן התקנות), בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להתרחשות דליקות, אני אוסר על הדלקת מדורות כהגדרתן בתקנות, לרבות הבערת אש בשטחים פתוחים, מיום ג' 27 באפריל, 2021 (טו' באייר, התשפ"א) שעה 08:00 ועד ליום א' 2 במאי, 2021 (כ' באייר התשפ"א שעה 20:00 בכל רחבי ישראל.

​​