הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
Eng
Fra
סגור תפריט

מליאת מועצת העיר התכנסה השבוע לישיבתה החודשית

ישיבת מליאה 4/2021
תאריך: 08/04/2021


בתאריך 7.4.2021 התקיימה ישיבת המליאה של הועדה הממונה אותה פתח יו"ר הועדה הממונה טבריה בועז יוסף.
הנושאים שעל סדר היום היו:
- עדכון ועדות החובה של הרשות לאור מינוין של שתי חברות נוספות בועדה הממונה, הגברת סיון גולדשטיין - הבר והגברת מירית בטיטו. הגברת מירית בטיטו תצורף לועדות החינוך, משק בשעת חירום, כספים, תכנון ובנייה והועדה לקידום מעמד הילד. הגברת גולדשטיין-הבר תצורף לועדות כספים, תכנון ובנייה והועדה לקידום מעמד הילד.
 • החלטה להחליט בעוד חצי שנה האם להוציא למכירה חנות ברשות העירייה ברחוב הירדן לאור חוות דעת משפטית ממנה עולה כי משרד הפנים לא יאשר את המכירה לשוכר הנמצא שם כעת מאחר ואין סעיף חוקי המאפשר מכירה בפטור ממכרז.
 • עדכון חברי המליאה על הוצאות שומות חדשות בעקבות סקר הנכסים לבעלי הנכסים אשר נוספו לנכסיהם שטחים לחיוב.
 • המועצה אישרה את התב"רים הבאים:
  - 1,585,238 ₪ - עבור בניית 2 כיתות גן במימון משרד החינוך
  - 2,377,857 ₪ עבור בנית 3 כיתות גן בשכונת פאר במימון משרד החינוך
  - 3,963,095 ₪ עבור בניית 5 כיתות גן במימון משרד החינוך
  - 4,568,926 ₪ עבור בינוי כיתות בבית הספר תחכמוני שלב א' במימון משרד החינוך
  - 5,800,000 ₪ עבור מענקי פיתוח 18 חיסכון בחשמל במימון משרד הפנים
  - 2,000,000 ₪ עבור שיפוצי קיץ במוסדות חינוך במימון מפעל הפיס וקרן היטל השבחה
  - 500,000 ₪ עבור תכנון פרויקטים ועבודות פיתוח במימון קרן היטל השבחה
  - 1,000,000 ₪ עבור מצלמות ברחבי העיר במימון קרן היטל השבחה
  - 100,000 ש"ח עבור אירועי יום שחרור טבריה במימון מפעל הפיס
  - הגדלת תב"ר בסך כולל של 70,032 ₪ עבור תשתיות מתחם השוק במימון משרד הבינוי והשיכון