הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
Eng
Fra
סגור תפריט

מליאת מועצת העיר התכנסה ביום רביעי האחרון לישיבתה החודשית, הראשונה לשנת 2021

בניין העירייה
תאריך: 11/01/2021

​​

ביום רביעי התקיימה ישיבת המליאה החודשית של הועדה הממונה טבריה בראשות יו"ר הועדה הממונה בועז יוסף  שעדכן את חברי המליאה בשינויי כוח האדם בעירייה ובהתקדמות מול משרד התיירות בנושא מתיחת הפנים בטיילת אלון על סך חמישה מיליון שקלים.

בין היתר עלו לדיון הנושאים הבאים:
  • דיון בהצבת מצלמות בגני המשחקים בעיר ובטיילת אלון והמשכת פרויקט להצבת מצלמות בגנים ציבוריים בתקציב של 550 אלף שקל מהמשרד לקידום ולחיזוק קהילתי.
  • הצגת תכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2020-2021 של עיריית טבריה על ידי מנכ"ל העירייה עופר אזרד.
  • עדכון תקציב העירייה לשנת 2020 והקמת קרן לעבודות מוניציפאליות על סך 6,800,000 מתקציב שהתקבל ממשרד הפנים. 
  • אישור עדכון הסכם תכנית הבראה לעיריית טבריה ואישור של משרד הפנים למתן מענק כולל על סך 46 מיליון ש"ח: 17 מיליון ש"ח הלוואה מול 17 מיליון ש"ח מענק ובנוסף מענק של 12 ש"ח מיליון ש"ח לפירעון הלוואות.
  • אישור חוקי עזר תיעול ושטחים ציבוריים פתוחים.
  • אישור ועדת שמות להנצחת השמות הבאים בכיכרות ברחבי העיר בכפוף לאישור מהנדס העיר ועל פי אבי טיפוס של מעגלי תנועה אותה קבעה העירייה: הנצחת גילברט לוזון ז"ל בכיכר בסמוך לבית המלון המלך שלמה אותו הקים, הנצחת אכרם גבאי ז"ל, הנצחת בני מסס ז"ל בכיכר תנועה בדרך אריאל שרון, הנצחת יחזקאל מורד ז"ל בטיילת בסמוך לשדרות קפלן באם המשפחה תסכים לפתחה ובמידה ולא, יוצא לה חלופה של הנצחה במעגל תנועה, הנצחת יצחק אדרי ז"ל שתיבדק מול מחלקת הספורט, בחינת האפשרות להנציח את שמו של אבי בטאן בגן הארכיאולוגי אל מול רמ"י המחזיקה במקום. כמו כן דחתה הועדה את הבקשה להנצחת הרב עובדיה יוסף ז"ל ושל הרב יוסף מלול ז"ל בשל הקריטריונים אותם קבעה כי אין לבצע כפילות בהנצחת שמות שכן שני האישים כבר מונצחים בעיר וכי אין לשנות שמות של רחובות קיימים. מזכירת הועדה תפנה למשפחות ולמבקשי הבקשות עם החלופות וההחלטות.
  • הקמתה והרכבתה של ועדת תחבורה. מנכ"ל העירייה, חברי הועדה והיועץ המשפטי לעירייה יגדירו את סמכויות הועדה שכן מדובר בועדת רשות. 
  • אישור שכרה של ממלאת מקום מהנדס העיר אביבה שמילה.
  • אישור תב"רים: 134,000 ש"ח להקצעת מחשבים ניידים למחלקה לשירותים חברתיים לעובדי המחלקה מכספי מפעל הפיס והמשרד העבודה והרווחה לאור צרכי הקורונה, 170 אלף ש"ח ממפעל הפיס לתשתיות לקראת הקמת גינה ציבורית לאור אישור המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל להקמת גן משחקים, 50 אלף ש"ח לשילוט חופי רחצה מכספי משרד הפנים, 120 אלף ש"ח להקמת מבנים יבילים לצרכי מוסדות חינוך מכספי משרד החינוך, מיליון וארבע מאות אלף ש"ח להקמת מרכזי אוריינות דיגיטליים מכספי משרד המדע, 400 אלף ש"ח לחיזוק קירות תומכים ומפגעי בטיחות ממימון קרנות העירייה, 10 מיליון שקל להקמת 40 גני משחקים בשכונות העיר, הגדלת תב"ר ל-20 מיליון ש"ח לשיפור ופיתוח תשתיות בשכונות, הגדלת תב"ר על סך 80 אלף שקל ממשרד השיכון והבינוי לשיפוץ אולם ספורט באורט במעלה בנוסף למיליון ש"ח שכבר אושרו, הגדלת תב"ר בסך 750 אלף ש"ח לשיפור חיזוק מבנים נגד רעידות אדמה בבית ספר דקלים מכספי משרד החינוך, 550 אלף ש"ח לשיפוץ בית ספר עמל נופרים מכספי משרד החינוך והשתתפות 5 אחוז מכספי העירייה, אישור תב"ר לשיפוץ תפארת טבריה על סך מיליון ש"ח ממשרד החינוך והשתתפות של 60 אלף ש"ח מהעירייה, תב"ר ממשרד התחבורה על סך 135 אלף ש"ח לטובת תכנון תחנות תחבורה ציבורית בשכונות חדשות ואישור 15 אלף ש"ח מתקציב העירייה.