הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
Eng
Fra
סגור תפריט

הודעה בדבר הקצאות קרקע

תאריך: 10/12/2020

​​

עיריית טבריה מודיעה בזה כי היא הגדירה נוהל ותבחינים להקצאת מקרקעין בטבריה ללא תמורה או בתמורה סמלית (להלן: "הנוהל העירוני") בכפוף ובהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית של משרד הפנים ולתבחינים שנקבעו במועצת העיר. 

הנוהל העירוני פתוח לעיון הציבור באמצעות אתר האינטרנט העירוני - נכסים ומבני ציבור​, כמו כן ניתן לעיין בתבחינים, במחלקת נכסים ומבני ציבור, קומה ג' בבניין העירייה, רחוב טבור הארץ, בשעות העבודה הרגילות.