הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
Eng
Fra
סגור תפריט

עדכון לשיטת חיוב ומדידה בסקר נכסים

תאריך: 26/11/2020

​​​

מטרת מדידות סקר הנכסים המתבצעות בעיר טבריה היא לגבות מס אמת מכולם. לא צודק שהארנונה תגבה מתושב אחד באופן מלא ומתושב אחר באופן חלקי בלבד תוך תוספת בנייה שלא דווחה במהלך התקופה ואין בכוונת תהליך המדידות לשנות את שיטת החישוב של גודל הנכס ואין בכוונת המדידות לבצע העלאה חריגה בחיוב הארנונה.
יו"ר הועדה הממונה בועז יוסף הנחה את חברת המדידות ואת מחלקת הגבייה לחייב תוספת תשלום בתנאים הבאים בלבד:
- טעות מסיבה כלשהי בחיוב שטח הנכס.
- תוספת שבוצעה במהלך השנים ולא חויבה בארנונה.
- לא יחויבו שטחים שלא חויבו בשנים הקודמות כגון קומת עמודים מפולשת לא סגורה, חנייה מקורה בנכסים לצרכי מגורים ומקלט. 
- סככות או מחסנים שאינם צמודים לנכס יש לחייב על פי צו הארנונה.  
- תוספות בנייה שהתגלו יחויבו החל מיום 1.1.2021 וזאת לאחר שניתנה זכות תגובה לבעל הנכס להשיג במידה והמדידה אינה נכונה.

נציגי חברת המדידות יקיימו קבלת קהל מידי יום במחלקת הגבייה בגליל סנטר במועדים הבאים:
ביום א' עד ג' בין השעות 8:30-15:00
ביום ד' 8:30-15:00 ובין השעות 16:00-18:00
 יום ה' בין השעות 8:30-14:30.
 בנוסף, ניתן ליצור קשר עם חברת המדידה באמצעים הבאים:
טלפון: 077-4814404 | פקס: 03-6133489, מייל: tzvia@inter-town.com 

מחלקת הגבייה מקבלת קהל במועדים הבאים:
ימים א' ו-ד' בין השעות 8:30-12:30 וכן בשעות 16:00-18:00 .
ימים ב' ו-ג' בין השעות 8:30 עד 15:00.
ביום ה' בין השעות 8:30 עד 14:30.
בנוסף, ניתן לפנות למחלקת הארנונה באמצעים הבאים:
טלפון:  072-2755446  |  מייל: arnona@tiberias.muni.il​