סמל העיר

בתחילת שנות ה-50, עם הגידול המואץ של טבריה, עלה הצורך בעיצוב סמל ליישוב.
לעיר היה סמל שהופיע על החותמת הרשמית של העירייה עוד מתקופת המנדט הבריטי (משנות ה-30), הסמל המוכר התחיל "להתגלגל" עד לעיצובו הסופי בשנת 1950 (תש"י).

 
בשנת 1957 (תשי"ז) נבחר סמל העיר, בעיצובו הנוכחי.
הסמל נותן ביטוי לכינרת, למעיינות מי המרפא בחמי טבריה, לעיר העתיקה ולעיר החדשה.

גלגולו של סמל העיר טבריה

המכתבים הבאים ממחישים את הגלגולים השונים שעבר סמל העיר טבריה עד לעיצובו הסופי: